Nabór kandydatów do przeprowadzania ankiet

Instytut Zootechniki PIB ogłasza nabór kandydatów do przeprowadzania ankiet w gospodarstwach rolnych na wybranych obszarach kraju w ramach projektu „Optymalizacja istniejących oraz opracowanie nowych rozwiązań dla potrzeb zrównoważonego rozwoju ekologicznego chowu zwierząt gospodarskich”. Ankieter będzie gromadził dane z wywiadu przeprowadzanego bezpośrednio u hodowcy zwierząt gospodarskich na specjalnie przygotowanych formularzach. Poszukuje się kandydatów o dużej znajomości danego terenu działania, wiedzy rolniczej w tym zootechnicznej oraz posiadającej własny środek lokomocji. Oczekujemy od ankietera dużej dyspozycyjności w zakresie wykonywanych zadań. Teren działania danego ankietera obejmuje obszar co najmniej powiatu. Przewiduje się zatrudnienie w formie zlecenia czasowego. W związku z powyższym, poszukujemy kandydatów z województwa:

  • małopolskiego,
  • podkarpackiego,
  • lubelskiego,
  • podlaskiego,
  • warmińsko-mazurskiego,
  • wielkopolskiego,
  • zachodnio-pomorskiego,
  • pomorskiego,
  • dolnośląskiego,
  • śląskiego.

Okres realizacji zlecenia wynosi 30 dni od dnia podpisania zlecenia. Liczba poszukiwanych osób ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń w formie mail do kierowników danych gatunków:

Piotr Wójcik – bydło – zgłoszenia 4 października od 8.00 do 15.00 na mail: piotr.wojcik@iz.edu.pl
Jacek Sikora – owce – zgłoszenia 28-29.09.21 od 8.00 do 15.00 na mail: jacek.sikora@iz.edu.pl
Martyna Małopolska – trzoda – zgłoszenia 28-29.09.21 od 8.00 do 15.00 na mail: martyna.malopolska@iz.edu.pl
Dorota Kowalska – zwierzęta futerkowe – zgłoszenia 28-29.09.21 od 8.00 do 15.00 na mail: dorota.kowalska@iz.edu.pl
Ewa Sosnówka – Czajka – drób – zgłoszenia 06.10.21 od 7.00 do 13.00 na mail: ewa.sosnowka@iz.edu.pl

W zgłoszeniu mail należy podać:

Imię i Nazwisko…………

Wykształcenie (podać kierunek)……………

Wybrane województwo(a) do ankietyzacji…………

Adres mail i telefon…………………

Do wytypowanych osób kierownicy poszczególnych gatunków zwrócą się z prośbą o zawarcie umów i uzupełnienie danych osobowych.