Patenty

Patenty, których twórcami lub współtwórcami są pracownicy naukowi Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego


Patent Nr  177321 pn.: „Preparat dolomitowo-organiczny do odkażania przydrożnych użytków zielonych skażonych metalami ciężkimi”
Ogłoszenie UP RP z dnia 29.10.1999 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.
Uprawniony z patentu: Górnicze Zakłady Dolomitowe Spółka Akcyjna, Siewierz.
Twórcy wynalazku: prof. dr hab. F. Brzóska z Instytutu Zootechniki PIB, mgr inż. M. Ciepaj z Zawiercia, mgr inż. J. Kowal z Warszawy,  mgr inż. J. Pawelski z Tarnowskich Gór i prof. dr hab. A. Wierny z Instytutu Zootechniki PIB
Patent Nr  181355 pn.: Mieszanka paszowa”
Ogłoszenie UP RP z dnia 31.07.2001 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.
Uprawniony z patentu: „HERBAPOL-ŁÓDŹ” Spółka Akcyjna, Łódź.
Twórcy wynalazku: mgr inż. J. Rowiński, mgr inż. E. Szczepaniec, inż. J. Gasik oraz prof. dr hab. S. Wężyk z Instytutu Zootechniki PIB, dr inż. M. Wawrzyński z Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki  Rossocha Sp. z o.o. i mgr inż. A. Zgłobica z Instytutu Zootechniki PIB

Patent Nr  184756 pn.: Kojec porodowy”
Decyzja UP RP z dnia 05.06.2002 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.
Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wynalazku: dr inż. J. Walczak, dr inż. E. Matuszewska i dr inż. A. Mandecki z Instytutu Zootechniki PIB 

Patent Nr  184952 pn.: Dodatek do paszy dla kurcząt i brojlerów”
Ogłoszenie UP RP z dnia 31.01.2003 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.
Uprawniony z patentu: „Herbapol-Łódź” Spółka Akcyjna, Kutno.
Twórcy wynalazku: mgr inż. J. Rowiński, mgr inż. E. Szczepaniec, inż. J. Gasik oraz prof. dr hab. S. Wężyk z Instytutu Zootechniki PIB, dr inż. M. Wawrzyński z Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki   Rossocha Sp. z o.o. i mgr inż.  A. Zgłobica z Instytutu Zootechniki PIB

Patent Nr 190233 pn.: Bakteryjny biopreparat dla zwierząt i sposób wytwarzania bakteryjnego biopreparatu dla zwierząt”
Ogłoszenie UP RP z dnia 30.11.2005 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.
Uprawniony z patentu: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Warszawa.
Twórcy wynalazku: prof. dr hab. R. Grzybowski, dr inż. J. Milewski, dr inż. K. Stecka i prof. dr hab. F. Brzóska z Instytutu Zootechniki PIB

Patent Nr  195530 pn.: Urządzenie do wymiany ciepła”
Decyzja UP RP z dnia 11.04.2007 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.
Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wynalazku:  prof. dr hab. E. Herbut z Instytutu Zootechniki PIB i prof.  dr hab. W. Bieda z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Patent Nr  196209 pn.: Sposób identyfikacji materiału pochodzenia zwierzęcego w mieszankach paszowych”
Decyzja UP RP z dnia 18.06.2007 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.
Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wynalazku: prof. dr hab. E. Słota, dr M. Natonek, mgr inż. A. Żyga i prof. dr hab. B. Rejduch z Instytutu Zootechniki  PIB

Patent Nr 196570 pn.: Rozcieńczalnik do nasienia knura”.
Decyzja UP RP z dnia 24.07.2007 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.
Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wynalazku: dr inż. B. Szczęśniak-Fabiańczyk i prof. dr hab. Z. Smorąg z Instytutu Zootechniki  PIB oraz prof. dr hab. F. Ryszka i dr B. Dolińska z Farmaceutycznego Zakładu Naukowo-Produkcyjnego „BIOCHEFA”

Patent  Nr 198575 pn.: Sposób pozyskiwania oocytów  oraz przyrząd do realizacji tego sposobu”
Decyzja UP RP z dnia 28.12.2007 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.
Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wynalazku: doc. dr hab. W. Kareta z Instytutu Zootechniki PIB, dr inż. M. Murawski z Akademii Rolniczej w Krakowie i M. Cegła z Instytutu Zootechniki PIB

Patent  Nr 199290 pn.: Sposób transplantacji witryfikowanych blastocyst świńskich”
Decyzja UP RP z dnia 18.03.2008 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.
Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wynalazku: doc. dr hab. B. Gajda, prof. dr hab. Z. Smorąg i dr n.  wet. J. Wieczorek z Instytutu Zootechniki PIB

Patent  Nr 202158 pn.: Sposób konserwacji nasienia knura”
Decyzja UP RP z dnia 30.12.2008 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.
Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wynalazku: dr inż. M. Bochenek, prof. dr hab. Z. Smorąg z Instytutu Zootechniki PIB

Patent  Nr 206992 pn.: Sposób przygotowania świeżego i mrożonego nasienia kozła”
Decyzja UP RP z dnia 18.06.2010 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.
Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wynalazku: prof. dr hab. L. Kątska-Książkiewicz, dr G. Kania, mgr B. Ryńska z Instytutu Zootechniki PIB

Patent  Nr 212732 pn.: Mieszanka ziołowa”
Decyzja UP RP z dnia 01.06.2012 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.
Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórca wynalazku: doc. dr hab. J. Paschma z Instytutu Zootechniki PIB

Patent  Nr 213403 pn.: Przeciwutleniacz do pasz dla tuczników oraz sposób użycia przeciwutleniacza”
Decyzja UP RP z dnia 21.09.2012 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.
Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórca wynalazku: prof. dr hab. E. Hanczakowska z Instytutu Zootechniki PIB

Patent Europejski EP 2179743 B1 pn. Beschleunigungsverfahren der Entwicklung von Saugferkel” („Sposób przyspieszenia rozwoju prosiąt ssących”)
Zgłoszenie patentowe Nr 09460028.5-2107 do Europejskiego Urzędu Patentowego EPO w Monachium z dn.13.07.2009Opublikowano w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2012/35 z dnia 29.09.2012 r.
Uprawniony z patentu: BIOCHEFA Farmaceutyczny Zakład Naukowo-Produkcyjny Florian Ryszka, Sosnowiec.
Twórcy wynalazku: prof. dr hab. F. Ryszka, dr B. Dolińska i L. Leszczyńska z Farmaceutycznego Zakładu Naukowo-Produkcyjnego BIOCHEFA w Sosnowcu, prof. dr hab. Z. Smorąg i dr inż. B. Szczęśniak-Fabiańczyk z Instytutu Zootechniki PIB oraz M. Koska i W. Kowalski

Patent  Nr 214273 pn.: Pasza dla loch, zwłaszcza wysoko prośnych i karmiących”
Decyzja UP RP z dnia 22.11.2012 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.
Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wynalazku: doc. dr hab. J. Paschma z Instytutu Zootechniki PIB, dr inż. M. Wawrzyński z Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki  Rossocha Sp. z o.o

Patent Nr 216983 pn.: Mieszanka ziół”
Zgłoszenie Nr P.390110 z dnia 31.12.2009 r.
Decyzja UP RP z dnia 17.07.2013 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.
Uprawniony z patentu: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski Sp. z o.o.
Twórcy wynalazku: prof. dr hab. K. Węglarzy, dr inż. M. Bereza

Patent Nr 217805 pn.: Sposób wytwarzania sera dojrzewającego”
Zgłoszenie Nr P.386147 z dnia 25.09.2008 r
.Decyzja UP RP z dnia 24.01.2014 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.
Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wynalazku: dr inż. E. Pakulska i dr inż. T. Pakulski z Instytutu Zootechniki  PIB ZD Kołuda Wielka

Patent Nr 218515 pn.: Ser owczy typu mozarella”
Zgłoszenie Nr P.386148 z dnia 25.09.2008 r.
Decyzja UP RP z dnia 22.05.2014 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.
Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wynalazku: dr inż. E. Pakulska i dr inż. T. Pakulski z Instytutu Zootechniki PIB ZD Kołuda Wielka

Patent Nr 218341 pn.: Rozcieńczalnik do nasienia królika”
Zgłoszenie Nr P.389495 z dnia 16.11.2009 r.
Decyzja UP RP z dnia 16.04.2014 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.
Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wynalazku: dr hab. P. Gogol, prof. dr hab. Z. Smorąg z Instytutu Zootechniki PIB

Patent Nr 218493 pn.: Sposób konserwacji nasienia knura”
Zgłoszenie Nr P.391452 z dnia 09.06.2010 r.
Decyzja UP RP z dnia 21.05.2014 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.
Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wynalazku: dr hab. P. Gogol, prof. dr hab. Z. Smorąg z Instytutu Zootechniki PIB

Patent Nr 218780 pn.: Sposób przygotowania próbki do badania indukowanej luminescencji plemników knura”
Zgłoszenie Nr P.395486 z dnia 01.07.2011 r.
Decyzja UP RP z dnia 04.06.2014 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.
Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wynalazku: dr hab. P. Gogol, prof. dr hab. Z. Smorąg z Instytutu Zootechniki PIB

Patent Nr 218779 pn.: Sposób aktywacji oocytów ssaków, zwłaszcza świni”
Zgłoszenie Nr P.395973 z dnia 16.08.2011 r.
Decyzja UP RP z dnia 05.06.2014 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.
Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wynalazku: prof. dr hab. M. Skrzyszowska, dr hab. M. Samiec, prof. dr hab. Z. Smorąg z Instytutu Zootechniki PIB

Patent Nr 220877 pn.: Sposób klonowania somatycznego ssaków”
Zgłoszenie Nr P.403655 z dnia 24.04.2013 r.
Decyzja UP RP z dnia 21.04.2015 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.
Uprawniony z patentu: Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu oraz Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wynalazku: Paweł Gręda, prof. dr hab. Jacek A. Modliński i Milena Kęska z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu oraz prof. dr hab. Zdzisław Smorąg, prof. dr hab. Maria Skrzyszowska, dr hab. Marcin Samiec i prof. dr hab. Barbara Gajda z Instytutu Zootechniki PIB.

Patent Nr 224834 pn.: Kuweta do rozrodu ślimaków”
Zgłoszenie Nr P.409874 z dnia 21.10.2014 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 21.07.2016 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.
Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wynalazku: dr Przemysław Pol, dr hab. Maciej Ligaszewski, prof. IZ PIB z Instytutu Zootechniki PIB.

Patent Nr 224835 pn.: Urządzenie do rozrodu i podchowu ślimaków”
Zgłoszenie Nr P.409876 z dnia 21.10.2014 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 21.07.2016 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.
Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wynalazku: dr Przemysław Pol, dr hab. Maciej Ligaszewski, prof. IZ PIB z Instytutu Zootechniki PIB oraz Krzysztof Balicki.

Patent Nr 225658 pn.: Sposób wytwarzania kateteru”
|Zgłoszenie Nr P.408229 z dnia 19.05.2014 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 23.11.2016 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.
Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wynalazku: dr n. wet. Jarosław Wieczorek z Instytutu Zootechniki PIB oraz Ewa Stodolak-Zych i dr Jurij Koseniuk.

Patent nr 228186 pn: Karmnik dla ślimaków”
Zgłoszenie Nr P.414714 z dnia 09.11.2015 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 09 października 2017 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.
Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wynalazku: dr inż. Przemysław Pol, dr hab. Maciej Ligaszewski, prof. IZ PIB.

Patent nr 228187 pn: Kuweta do podchowu ślimaków”
Zgłoszenie Nr P.414715 z dnia 09.11.2015 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 09 października 2017 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.
Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórca wynalazku: dr inż. Przemysław Pol.

Patent nr 228188 pn: Urządzenie do rozrodu ślimaków”
Zgłoszenie Nr P.414716 z dnia 09.11.2015 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 09 października 2017 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.
Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórca wynalazku: dr inż. Przemysław Pol.

Patent nr 228189 pn: Urządzenie do podchowu ślimaków”
Zgłoszenie Nr P.414717 z dnia 09.11.2015 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 09 października 2017 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.
Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórca wynalazku: dr inż. Przemysław Pol.

Patent nr 228190 pn: Ul do rozrodu ślimaków”
Zgłoszenie Nr P.414718 z dnia 09.11.2015 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 09 października 2017 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.
Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wynalazku: dr inż. Przemysław Pol, dr hab. Maciej Ligaszewski, prof. IZ PIB.

Patent nr 228191 pn: Przenośna zagroda polowa do chowu i hodowli ślimaków”
Zgłoszenie Nr P.414719 z dnia 09.11.2015 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 09 października 2017 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.
Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wynalazku: dr inż. Przemysław Pol, dr hab. Maciej Ligaszewski, prof. IZ PIB.

Patent nr 228192 pn: Rozcieńczalnik do mrożenia nasienia knura i sposób mrożenia nasienia”
Zgłoszenie Nr P.415791 z dnia 14.01.2016 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 09 października 2017 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.
Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wynalazku: dr inż. Monika Trzcińska, dr inż. Magdalena Bryła.

Patent Nr 229524 pn: Rozcieńczalnik do nasienia królika i nasienie rozcieńczone tym rozcieńczalnikiem”

Zgłoszenie Nr P. 412686 z dnia 12.06.2015 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 19 marca 2018 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.
Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórca wynalazku: dr hab. Piotr Gogol, prof. IZ PIB.

Patent nr 233354 pn.: „Preparat stymulujący pracę przewodu pokarmowego świń”
Zgłoszenie Nr P.421651z dnia 29.05.2017 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 18.06.2019 r. o udzieleniu patentu na wynalazek, ogłoszona dnia 31.10.2019 WUP 10/19.
Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Kraków, Polska.
Twórcy wynalazku: Marek Pieszka, Paulina Szczurek, Mariusz Pietras, Magdalena Pieszka.

Patent nr 233355 pn.: „Kubek lęgowy”
Zgłoszenie Nr P.422774z dnia 07.09.2017 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 18.06.2019 r. o udzieleniu patentu na wynalazek, ogłoszona dnia 31.10.2019 WUP 10/19.
Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Kraków, Polska.
Twórcy wynalazku: Przemysław Pol, Krzysztof Balicki, Jakub Korusiewicz.

Patent nr 233356 pn.: „Urządzenie do składowania i przenoszenia kubków lęgowych”
Zgłoszenie Nr P.422775z dnia 29.09.2017 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 18.06.2019 r. o udzieleniu patentu na wynalazek, ogłoszona dnia 31.10.2019 WUP 10/19.
Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Kraków, Polska.
Twórcy wynalazku: Przemysław Pol, Krzysztof Balicki, Jakub Korusiewicz.

Patent nr 233357 pn.: „Urządzenie lęgowe do rozrodu ślimaków”
Zgłoszenie Nr P.422776z dnia 07.09.2017 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 18.06.2019 r. o udzieleniu patentu na wynalazek, ogłoszona dnia 31.10.2019 WUP 10/19.
Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Kraków, Polska.
Twórcy wynalazku: Przemysław Pol, Maciej Ligaszewski, Krzysztof Balicki, Jakub Korusiewicz.

Patent nr 233358 pn.: „Wielopoziomowe urządzenie do rozrodu ślimaków jadalnych”
Zgłoszenie Nr P.422777z dnia 07.09.2017 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 18.06.2019 r. o udzieleniu patentu na wynalazek, ogłoszona 31.10.2019 WUP 10/19.
Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Kraków, Polska.
Twórcy wynalazku: Przemysław Pol, Maciej Ligaszewski, Krzysztof Balicki, Jakub Korusiewicz.