Przejdź do treści

Wynalazczość 2017Patent nr 228186 pn.: „Karmnik dla ślimaków.
Zgłoszenie Nr P.414714 z dnia 09.11.2015 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 09 października 2017 r. o udzieleniu patentu
na wynalazek.

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wynalazku: dr inż. Przemysław Pol, dr hab. Maciej Ligaszewski, prof. IZ PIB

Patent nr 228187 pn.: „Kuweta do podchowu ślimaków.
Zgłoszenie Nr P.414715 z dnia 09.11.2015 r. 
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 09 października 2017 r. o udzieleniu patentu
na wynalazek.

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórca wynalazku: dr inż. Przemysław Pol

Patent nr 228188 pn.: „Urządzenie do rozrodu ślimaków.
Zgłoszenie Nr P.414716 z dnia 09.11.2015 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 09 października 2017 r. o udzieleniu patentu
na wynalazek.

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórca wynalazku: dr inż. Przemysław Pol

Patent nr 228189 pn.: „Urządzenie do podchowu ślimaków.
Zgłoszenie Nr P.414717 z dnia 09.11.2015 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 09 października 2017 r. o udzieleniu patentu
na wynalazek.

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórca wynalazku: dr inż. Przemysław Pol

Patent nr 228190 pn.: „Ul do rozrodu ślimaków.
Zgłoszenie Nr P.414718 z dnia 09.11.2015 r. 
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 09 października 2017 r. o udzieleniu patentu
na wynalazek.

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wynalazku: dr inż. Przemysław Pol, dr hab. Maciej Ligaszewski, prof. IZ PIB

Patent nr 228191 pn. : „Przenośna zagroda polowa do chowu i hodowli ślimaków.
Zgłoszenie Nr P.414719 z dnia 09.11.2015 r. 
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 09 października 2017 r. o udzieleniu patentu
na wynalazek.

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wynalazku: dr inż. Przemysław Pol, dr hab. Maciej Ligaszewski, prof. IZ PIB

Patent nr 228192 pn.: „Rozcieńczalnik do mrożenia nasienia knura i sposób mrożenia
nasienia”.

Zgłoszenie Nr P.415791 z dnia 14.01.2016 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 09 października 2017 r. o udzieleniu patentu
na wynalazek.

Uprawniony z patentu : Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wynalazku: dr inż. Monika Trzcińska, dr inż. Magdalena Bryła

Nr P.420289 pt.: Sposób monitorowania procesu oznaczania komponentu kurzego w mieszankach paszowych oraz mięsie i jego przetworach oraz mieszanina reakcyjna do realizacji tego sposobu, zgłoszenie z dnia 24.01.2017 r.
Zgłaszający: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wynalazku: dr inż. Małgorzata Natonek-Wiśniewska, dr inż. Piotr Krzyścin,
prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska

Nr P.421651 pt.: Preparat stymulujący pracę przewodu pokarmowego, zgłoszenie z dnia 29.05.2017 r.
Zgłaszający: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wynalazku: prof. dr hab. Marek Pieszka, mgr Paulina Szczurek,
prof. dr hab. Mariusz Pietras, dr inż. Magdalena Pieszka

Nr P.422774 pt.: Kubek lęgowy, zgłoszenie z dnia 07.09.2017 r.
Zgłaszający: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wynalazku: dr inż. Przemysław Pol, Krzysztof Balicki, Jakub Korusiewicz

Nr P.422776 pt.: Urządzenie lęgowe do rozrodu ślimaków, zgłoszenie z dnia 07.09.2017 r.
Zgłaszający: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wynalazku: dr inż. Przemysław Pol, dr hab. Maciej Ligaszewski, prof. IZ PIB, Krzysztof Balicki, Jakub Korusiewicz

Nr P.422777 pt.: Wielopoziomowe urządzenie do rozrodu ślimaków jadalnych, zgłoszenie z dnia 07.09.2017 r.
Zgłaszający: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wynalazku: dr inż. Przemysław Pol, dr hab. Maciej Ligaszewski, prof. IZ PIB, Krzysztof Balicki, Jakub Korusiewicz

Nr P.422775 pt.: Urządzenie do składowania i przenoszenia kubków lęgowych, zgłoszenie
z dnia 29.09.2017 r.
Zgłaszający: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wynalazku: dr inż. Przemysław Pol, Krzysztof Balicki, Jakub Korusiewicz

Nr P.422849 pt.: „Sposób uszlachetniania makuchów rzepakowych, zgłoszenie z dnia 14.09.2017 r.
Zgłaszający: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań, Polska, Uniwersytet Warmińsko -Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, Polska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, Warszawa, Polska, Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Kraków, Polska, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Magdalenka, Polska, HERBERRY sp. z o.o., Stawiguda, Polska, DSM Nutritional Products sp. z o.o., Mszczonów, Polska, Centrum Badań DNA sp. z o.o., Poznań, Polska, PIAST PASZE sp. z o.o., Lewkowiec, Polska, Wytwórnia Pasz PIAST II sp. z o.o., Płońsk, Polska.
Twórcy wynalazku: Damian Józefiak, Anita Zaworska, Małgorzata Kasprowicz-Potocka, Adam Cieślak, Małgorzata Szumacher-Strabel, Jan Jankowski, Ewa Sawosz-Chwalibóg,
Romuald Zabielski, Sylwester Świątkiewicz, Anna Arczewska-Włosek, Artur Jóźwik, Nina Strzałkowska
 
Nr P.422848 pt.: Fermentowany makuch rzepakowy dla zwierząt, zwłaszcza dla zwierząt monogastrycznych, zwłaszcza dla kurcząt i indyków rzeźnych, pasza dla zwierząt, zwłaszcza dla zwierząt monogastrycznych, zwłaszcza dla kurcząt i indyków rzeźnych i zastosowanie fermentowanego makuchu rzepakowego i paszy zawierającej fermentowany makuch rzepakowy, zgłoszenie z dnia 14.09.2017 r.
Zgłaszający: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań, Polska, Uniwersytet Warmińsko -Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, Polska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, Polska, Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Kraków, Polska, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Magdalenka, Polska, HERBERRY sp. z o.o., Stawiguda, Polska, DSM Nutritional Products sp. z o.o., Mszczonów, Polska, Centrum Badań DNA sp. z o. o., Poznań, Polska, PIAST PASZE sp. z o.o., Lewkowiec, Polska, Wytwórnia Pasz PIAST II sp. z o.o., Płońsk, Polska.
Twórcy wynalazku: Damian Józefiak, Anita Zaworska, Małgorzata Kasprowicz-Potocka, Adam Cieślak, Małgorzata Szumacher-Strabel, Jan Jankowski, Ewa Sawosz-Chwalibóg, Romuald Zabielski, Sylwester Świątkiewicz, Anna Arczewska-Włosek, Artur Jóźwik, Nina Strzałkowska

Nr P.423426 pt.: Sposób identyfikacji mutacji w genie SLC16A1 jako marker predykcji potencjału wyścigowego koni arabskich i marker uzyskany tym sposobem, zgłoszenie z dnia 14.11.2017 r.
Zgłaszający: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wynalazku: dr inż. Katarzyna Ropka-Molik, Monika Stefaniuk-Szmukier, mgr inż. Tomasz Szmatoła, dr inż. Katarzyna Piórkowska, prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska.

Nr Z.480441 pt.: „POLSKA RASA RODZIMA ŚWINIA”, zgłoszenie z dnia 22.12.2017 r.
Zgłaszający: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Nr Z.480446 pt.: „POLSKA RASA RODZIMA OWCA”, zgłoszenie z dnia 22.12.2017 r.
Zgłaszający: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Nr Z.480447 pt.: „PSZCZOŁA POLSKA RASA RODZIMA”, zgłoszenie z dnia 22.12.2017 r.
Zgłaszający: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Nr Z.480449 pt.: „POLSKA RASA RODZIMA KURA”, zgłoszenie z dnia 22.12.2017 r.
Zgłaszający: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Nr Z.480451 pt.: „POLSKA RASA RODZIMA KRÓLIK”, zgłoszenie z dnia 22.12.2017 r.
Zgłaszający: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Nr Z.480453 pt.: „POLSKA RASA RODZIMA KROWA”, zgłoszenie z dnia 22.12.2017 r.
Zgłaszający: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Nr Z.480454 pt.: „POLSKA RASA RODZIMA KOŃ”, zgłoszenie z dnia 22.12.2017 r.
Zgłaszający: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Nr Z.480457 pt.: „POLSKA RASA RODZIMA GĘŚ”, zgłoszenie z dnia 22.12.2017 r.
Zgłaszający: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Nr Z.480459 pt.: „KACZKA POLSKA RASA RODZIMA”, zgłoszenie z dnia 22.12.2017 r.
Zgłaszający: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Nr Z.480463 pt.: „POLSKA RASA RODZIMA”, zgłoszenie z dnia 22.12.2017 r.
Zgłaszający: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.