Prawa ochronne na wzory użytkowe

Wzory użytkowe, których twórcami lub współtwórcami są pracownicy naukowi Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego


Wzór użytkowy Nr 61795 pn.: „Komora mikromanipulacyjna”
Decyzja UP RP z dnia 15.06.2005 r. o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wzoru użytkowego: dr hab. J. Jura i prof. dr hab. Z. Smorąg z Instytutu Zootechniki  PIB

Wzór użytkowy Nr 61794 pn.: Zestaw do konfekcjonowania nasienia mrożonego w kulkach”
Decyzja UP RP  z dnia 20.06.2005 r. o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wzoru użytkowego: doc. dr hab. W. Kareta, M. Cegła i prof. dr hab. M. Pompa-Roborzyński z Instytutu Zootechniki PIB

Wzór użytkowy Nr 61951 pn.: Naczyńko embriologiczne”
Decyzja UP RP z dnia 19.07.2005 r. o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wzoru użytkowego: prof. dr hab. Z. Smorąg, prof. dr hab. L. Kątska-Książkiewicz, doc. dr hab. B. Gajda, mgr B. Ryńska i mgr A. Pejko z Instytutu Zootechniki  P

Wzór użytkowy Nr 62006 pn.: Przenośny termo boks”
Decyzja UP RP z dnia 04.08.2005 r. o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wzoru użytkowego: doc. dr hab. B. Gajda i mgr J. Dominiak z Instytutu Zootechniki PIB 

Wzór użytkowy Nr 62116 pn.: Strzykawka do mikroiniekcji”
Decyzja UP RP z dnia 07.09.2005 r. o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wzoru użytkowego: dr hab. J. Jura i prof. dr hab. Z. Smorąg z Instytutu Zootechniki PIB 

Wzór użytkowy Nr 62188 pn.: Pojemnik do witryfikacji zarodków”
Decyzja UP RP z dnia 07.09.2005 r. o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
Twórcy wzoru użytkowego: doc. dr hab. B. Gajda i mgr J. Dominiak z Instytutu Zootechniki  PIB

Wzór użytkowy Nr 64312 pn.: Zestaw do napełniania słomek nasieniem”
Decyzja UP RP z dnia 07.08.2008 r. o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wzoru użytkowego: M. Cegła i doc. dr hab. W. Kareta z Instytutu Zootechniki  PIB

Wzór użytkowy Nr 64451 pn.: Zestaw do zamrażania nasienia w słomkach”.
Decyzja UP RP z dnia 26.11.2008 r. o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wzoru użytkowego: dr hab. P. Gogol i M. Cegła z Instytutu Zootechniki  PIB

Międzynarodowy patent na wzór użytkowy Nr 38006 zarejestrowany w Państwowym Rejestrze Patentów Ukrainy pn.: „Manualny sposób eliminacji chromosomów z oocytów ssaków”
Decyzja z dnia 25.12.2008 r. Państwowego Departamentu Własności Intelektualnej Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy o udzieleniu patentu na wzór użytkowy.
Twórcy wzoru użytkowego: Wadim Lisin z Ukrainy oraz dr inż. J. Koseniuk, prof. dr hab. Maria Skrzyszowska i  prof. dr hab. Z. Smorąg z Instytutu Zootechniki PIB

Wzór użytkowy Nr 68087 pn.: Zestaw do transplantacji blastocyst świńskich do macicy”
Decyzja UP RP z dnia 21.04.2015 r. o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy wynalazku: dr n. wet. Jarosław Wieczorek z Instytutu Zootechniki PIB oraz dr inż. Yuriy Kosenyuk i Janusz Dominiak.