Przejdź do treści

Prawa ochronne na znaki towarowe

Prawa ochronne na znaki towarowe, których twórcami lub współtwórcami są pracownicy naukowi Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego

Znak  towarowy słowno-graficzny Nr 4772003 pn.: gęś white kołuda”
Decyzja Japońskiego Urzędu Patentowego z dnia 21.05.2004 r. o zarejestrowaniu w Rejestrze Znaków Towarowych Japońskiego Urzędu Patentowego znaku towarowego.
Uprawniony z prawa ochronnego: Zootechniczny Zakład Doświadczalny Instytutu  Zootechniki PIB Kołuda Wielka
Twórcy znaku towarowego: dr inż. K. Korman, dr inż. H. Bielińska i  dr inż. J. Badowski z Instytutu Zootechniki  PIB ZD Kołuda Wielka

Znak  towarowy słowno-graficzny Nr 159835 pn.: Gęś biała kołudzka”
Decyzja UP RP z dnia 20.01.2005 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy znaku towarowego: dr inż. K. Korman dr inż. H. Bielińska i  dr inż. J. Badowski z Instytutu Zootechniki  PIB ZD Kołuda Wielka

Znak towarowy słowny Nr 185993 pn.: Zielononóżka kuropatwiana”
Decyzja UP RP z dnia 23.01.2007 r. o udzieleniu wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy słowny.
Uprawniony z prawa ochronnego: Akademia Rolnicza w Lublinie i Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów Sp. z o.o.

Wspólny znak towarowy gwarancyjny słowno-graficzny NR 226341 pn.: iz INSTYTUT ZOOTECHNIKI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY”
Decyzja UP RP z dnia 14.05.2010 r. o udzieleniu prawa ochronnego na wspólny znak towarowy gwarancyjny słowno-graficzny.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Znak towarowy słowny Nr 229548 pn.: KOŁUDZKA OWCARELA”
Decyzja UP RP z dnia 09.07.2010 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowny.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy znaku towarowego: dr inż. T. Pakulski, dr inż. E. Pakulska z Instytutu Zootechniki  PIB ZD Kołuda Wielka

Znak towarowy słowny Nr 229549 pn.: KOŁUDZKI SER OWCZY ELI”
Decyzja UP RP z dnia 09.07.2010 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowny.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy znaku towarowego: dr inż. T. Pakulski, dr inż. E. Pakulska z Instytutu Zootechniki  PIB ZD Kołuda Wielka

Znak  towarowy  słowno-graficzny Nr 1 086 653 pn. iz INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY”
Zarejestrowany  25.01.2011 r. w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), Genewa, Szwajcaria.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Pierwszeństwo: Prawo ochronne  NR 226341 na terenie Polski, z dn. 14.05.2010 r.

Wspólnotowy  znak towarowy  słowno-graficzny Nr 009451857 pn. iz INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY”
Zarejestrowany  25.03.2011 r. w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), Alicante, Hiszpania, w 27 krajach Unii Europejskiej,  w 22 językach.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Pierwszeństwo: Prawo ochronne  NR 226341 na terenie Polski, z dn. 14.05.2010 r.

Znak towarowy słowno-graficzny NR 244623 pn.: iz”
Decyzja UP RP z dnia 07.03.2012 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny NR 245842 pn.: gęś white kołuda”
Decyzja UP RP z dnia 28.03.2012 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy znaku towarowego: dr inż. K. Korman dr inż. H. Bielińska i  dr inż. J. Badowski z Instytutu Zootechniki  PIB ZD Kołuda Wielka
Klasyfikacja nicejska 22: pierze i puch

Wspólnotowy znak towarowy słowno-graficzny Nr 012657318 pn. „gęś white kołuda”
Zgłoszenie z dnia 04.03.2014 r.
Zarejestrowany 17.07.2014 r. w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), Alicante, Hiszpania, w 28 krajach Unii Europejskiej, w 23 językach.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy znaku towarowego: dr inż. K. Korman dr inż. H. Bielińska i  dr inż. J. Badowski z Instytutu Zootechniki  PIB ZD Kołuda Wielka (Znak chroniony przez Urząd Patentowy RP prawem ochronnym NR 245842, decyzja z dn. 28.03.2012 r.)

Znak towarowy słowno-graficzny Nr 1 214 545 pn. „gęś white kołuda”
Zarejestrowany 28.08.2014 r. w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), Genewa, Szwajcaria.
Znak uzyskał ochronę w Japońskim Urzędzie Patentowym, decyzja z dnia 26.06.2015 r.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Twórcy znaku towarowego: dr inż. K. Korman, dr inż. H. Bielińska i dr inż. J. Badowski z Instytutu Zootechniki PIB ZD Kołuda Wielka (Znak chroniony przez Urząd Patentowy RP prawem ochronnym Nr 245842, decyzja z dnia 28.03.2012 r.).Klasyfikacja nicejska 22: pierze i puch.

Znak towarowy słowno-graficzny pn. KRÓLIK POLSKA RASA RODZIMA
Zgłoszenie Nr Z.480451 z dnia 22.12.2017 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 19 czerwca 2018 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny pn. KACZKA POLSKA RASA RODZIMA
Zgłoszenie Nr Z.480459 z dnia 22.12.2017 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 03 lipca 2018 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny pn. PSZCZOŁA POLSKA RASA RODZIMA
Zgłoszenie Nr Z.480447 z dnia 22.12.2017 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 16 lipca 2018 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny pn. KURA POLSKA RASA RODZIMA
Zgłoszenie Nr Z.480449 z dnia 22.12.2017 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 16 lipca 2018 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny pn. KURA POLSKA RASA RODZIMA
Zgłoszenie Nr Z.480449 z dnia 22.12.2017 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 16 lipca 2018 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny pn. KROWA POLSKA RASA RODZIMA
Zgłoszenie Nr Z.480453 z dnia 22.12.2017 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 16 lipca 2018 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny pn. KOŃ POLSKA RASA RODZIMA
Zgłoszenie Nr Z.480454 z dnia 22.12.2017 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 16 lipca 2018 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny pn. ŚWINIA POLSKA RASA RODZIMA
Zgłoszenie Nr Z.480441 z dnia 22.12.2017 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 17 lipca 2018 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny pn. OWCA POLSKA RASA RODZIMA
Zgłoszenie Nr Z.480446 z dnia 22.12.2017 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 19 lipca 2018 r., o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny pn. GĘŚ POLSKA RASA RODZIMA
Zgłoszenie Nr Z.480457 z dnia 22.12.2017 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 19 lipca 2018 r., o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny pn. POLSKA RASA RODZIMA
Zgłoszenie Nr Z.480463 z dnia 22.12.2017 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 20 lipca 2018 r., o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny nr 322605 pn. RASA RODZIMA Kaczka
Zgłoszenie nr Z.495471 z dnia 01.02.2019 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 29.07.2019 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny, ogłoszona 29.11.2019 WUP 11/2019.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny nr 323116 pn. RASA RODZIMA Królik
Zgłoszenie nr Z.495374 z dnia 30.01.2019 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 08.08.2019 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny, ogłoszona 29.11.2019 WUP 11/2019.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny nr 323117 pn. RASA RODZIMA Koza
Zgłoszenie nr Z.495375 z dnia 30.01.2019 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 08.08.2019 r., o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny, ogłoszona 29.11.2019 WUP 11/2019.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny nr 323118 pn. RASA RODZIMA Krowa
Zgłoszenie nr Z.495382 z dnia 30.01.2019 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 08.08.2019 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny, ogłoszona 29.11.2019 WUP 11/2019.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny nr 323119 pn. RASA RODZIMA Gęś
Zgłoszenie nr Z.495383 z dnia 30.01.2019 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 07.08.2019 r., o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny, ogłoszona 29.11.2019 WUP 11/2019.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny nr 323120 pn. RASA RODZIMA Pszczoła
Zgłoszenie nr Z.495384 z dnia 30.01.2019 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 05.08.2019 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny, ogłoszona 29.11.2019 WUP 11/2019.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny nr 323121 pn. RASA RODZIMA Koń
Zgłoszenie nr Z.495385 z dnia 30.01.2019 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 06.08.2019 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny, ogłoszona 29.11.2019 WUP 11/2019.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny nr 323122 pn. RASA RODZIMA Owca
Zgłoszenie nr Z.495386 z dnia 30.01.2019 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 06.08.2019 r., o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny, ogłoszona 29.11.2019 WUP 11/2019.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny nr 323157 pn. RASA RODZIMA Świnia
Zgłoszenie nr Z.495387 z dnia 30.01.2019 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 07.08.2019 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny, ogłoszona 29.11.2019 WUP 11/2019.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny nr 323158 pn. RASA RODZIMA Kura
Zgłoszenie Nr Z.495390 z dnia 30.01.2019 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 07.08.2019 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny, ogłoszona 29.11.2019 WUP 11/2019.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny nr 323175 pn. RASA RODZIMA
Zgłoszenie nr Z.495373 z dnia 30.01.2019 r.
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 08.08.2019 r., o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny, ogłoszona 29.11.2019 WUP 11/2019.
Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.