Przejdź do treści

Zakład Hodowli Koni (ZHK)

 • chów i hodowla w różnych warunkach utrzymania i wykorzystania koni, 
 • oddziaływanie sposobów utrzymania i użytkowania koni na środowisko naturalne, 
 • opracowywanie, realizowanie i monitorowanie działań metodami in situ i ex situ, w szczególności dla ras rodzimych, 
 • opracowywanie i wdrażanie nowatorskich metod z zakresu biologii molekularnej i biotechnologii rozrodu w celu zachowania bioróżnorodności ras rodzimych, 
 • opracowywanie genetycznych podstaw występowania cech funkcjonalnych u koni, 
 • opracowywanie i wdrażanie metod oceny wartości użytkowej i hodowlanej koni, 
 • czynny udział w polowych pracach selekcyjnych, hodowlanych, użytkowych i promocyjnych (czempionaty hodowlane i użytkowe, selekcja ogierów i klaczy, próby dzielności, wystawy, pokazy), 
 • wdrażanie i upowszechnianie uzyskanych wyników badań (szkolenia, seminaria, konferencje, warsztaty, zjazdy hodowców). 
 • opracowywanie, modyfikowanie i wdrażanie programów ochrony zasobów genetycznych koni oraz procedur ich realizacji, 
 • prowadzenie i zarządzanie bazą danych o krajowych zasobach genetycznych koni, 
 • koordynowanie, monitorowanie i realizacja programów ochrony zasobów genetycznych koni (coroczna kwalifikacja zwierząt i stad, prowadzenie dokumentacji), 
 • współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi oraz hodowcami w zakresie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów genetycznych koni.