Przejdź do treści

Instytut Zootechniki

Państwowy Instytut Badawczy

Ogłoszenia

Instytut Zootechniki PIB poleca prenumeratę Wiadomości Zootechnicznych

Więcej

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Żerniki Wielkie Sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach Wielkich

Więcej

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członków Zarządu Spółki Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Sp. z o.o.

Więcej

Konkurs na stanowisko naukowe adiunkta w Zakładzie Biotechnologii, Rozrodu i Kriokonserwacji

Więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Krzykawskiego, Balice – 5 kwietnia 2023 roku (godz. 10.00)

Więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Grzegorczyk, Balice – 29 marca 2023 roku (godz. 10.00)

Więcej
Usługi

Laboratoria

Serwisy

Na skróty

Wydawnictwo

Czasopisma
i publikacje