Skip to content

Management

dr Krzysztof Duda (Dyrektor IZ PIB)

prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz (Z-ca Dyrektora ds. Nauki IZ PIB)

mgr Jakub Howaniec (Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury IZ PIB)

Chief Accountant
Maciej Smagowicz, M.Sc.
e-mail: maciej.smagowicz@iz.edu.pl