Przejdź do treści

Dyrekcja

dr Krzysztof Duda (Dyrektor IZ PIB)

Dyrektor
dr Krzysztof Duda
e-mail: krzysztof.duda@iz.edu.pl


prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz

Z-ca Dyrektora ds. Nauki
prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz
e-mail: sylwester.swiatkiewicz@iz.edu.pl


Jakub Howaniec