Dyrekcja

dr Krzysztof Duda (Dyrektor IZ PIB)

Dyrektor
dr Krzysztof Duda
e-mail: krzysztof.duda@iz.edu.pl


prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz (Z-ca Dyrektora ds. Nauki IZ PIB)

Z-ca Dyrektora ds. Nauki
prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz
e-mail: sylwester.swiatkiewicz@iz.edu.pl


mgr Jakub Howaniec (Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury IZ PIB)

Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury
mgr Jakub Howaniec
e-mail: jakub.howaniec@iz.edu.pl


Główny Księgowy
mgr Maciej Smagowicz
e-mail: maciej.smagowicz@iz.edu.pl