Przejdź do treści

Dyrekcja

Dyrektor
dr inż. Tomasz Jacek
e-mail: tomasz.jacek@iz.edu.pl


prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz

Z-ca Dyrektora ds. Nauki
prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz
e-mail: sylwester.swiatkiewicz@iz.edu.pl


Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury
mgr Tomasz Szanser
e-mail: tomasz.szanser@iz.edu.pl


Główna Księgowa
mgr Katarzyna Ziarkowska
e-mail: katarzyna.ziarkowska@iz.edu.pl