Przejdź do treści

Zakład Systemów i Środowiska Produkcji (ZSŚP)

p.o. kierownika
dr hab. Jacek Walczak
e-mail: jacek.walczak@iz.edu.pl
tel.: 666 081 219

Zakres badań, analiz i opracowań naukowych, wdrożeniowych upowszechnieniowych oraz szkoleń 

  • systemy oraz organizacja produkcji zwierzęcej, 
  • kształtowanie i oddziaływanie warunków środowiska produkcji zwierzęcej, 
  • efektywne modele produkcji zwierzęcej, 
  • ochrona środowiska naturalnego i przeciwdziałanie zmianom klimatu, 
  • profilaktyka, higiena i dobrostan zwierząt, 
  • precyzyjny chów zwierząt, 
  • wykorzystanie odnawialnych i energooszczędnych źródeł energii, 
  • ekonomiczne uwarunkowania hodowli i chowu zwierząt, 
  • monitoring, analizy i sterowanie procesami produkcji zwierzęcej.