Przejdź do treści

Związki zawodowe

Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” przy Instytucie Zootechniki – Państwowym Instytucie Badawczym
ul. Sarego 2, 31-047 Kraków
e-mail: iz.solidarnosc@gmail.com

Skład komisji zakładowej

Paweł Radomski
e-mail: pawel.radomski@iz.edu.pl

Piotr Moskała
e-mail: piotr.moskala@iz.edu.pl

Monika Jerzykowska
e-mail: monika.jerzykowska@iz.edu.pl

Paweł Bielański
e-mail: pawel.bielanski@iz.edu.pl

Piotr Topolski
e-mail: piotr.topolski@iz.edu.pl

Małgorzata Świątkiewicz
e-mail: malgorzata.swiatkiewicz@iz.edu.pl

Ewa Bińczycka-Płodowska
e-mail: ewa.plodowska@iz.edu.pl

Anna Arczewska-Włosek
e-mail: anna.arczewska@iz.edu.pl

Janusz Bińczycki

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, zarejestrowany pod numerem 1128, powstał przy Instytucie Zootechniki w 1980 roku. Pierwszą Komisję Zakładową wybrano 28 listopada 1980 roku, a jej przewodniczącym został Jerzy Strupczewski. Wkrótce stan wojenny przerwał legalną działalność Związku, jednak jego członkowie z własnej woli odprowadzali nadal składki, z których wypłacano zapomogi dla osób potrzebujących oraz zasiłki statutowe. Reaktywacja Związku nastąpiła w 1989 roku. Z NSZZ „Solidarność” utożsamiała się większość pracowników Instytutu Zootechniki. Do dzisiaj jest to znaczący Związek Zawodowy działający przy Instytucie Zootechniki – Państwowym Instytucie Badawczym. Celem Związku jest obrona praw i interesów pracowniczych, a także różnego rodzaju pomoc w socjalna. Całokształt działalności naszej Komisji został doceniony przez organy centralne i z okazji 25-lecia NSZZ „Solidarność” wyróżniony dyplomem i medalem za zasługi.