Przejdź do treści

Kontakt


Legenda:
1 Portiernia
2 Ferma ślimaków – Zakład Hodowli Drobnego Inwentarza
3 Parking
4 Budynek administracyjno-biurowy: Laboratorium Genomiki, Dział Finansowo-Księgowy, Biuro Dyrektora ds. Infrastruktury, Dział Obsługi Technicznej
5 Budynek główny: Generalne Biuro Dyrektora, Dział Informatyki, Biuro Dyrektora ds. Nauki, Szkoła Doktorska, Zespół Obsługi Projektów, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, Biblioteka, Zespół Zamówień Publicznych, BHP, Zakład Systemów i Środowiska Produkcji, Zakład Hodowli Owiec i Kóz, Zakład Hodowli Bydła, Zakład Hodowli Trzody Chlewnej, Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt, Zakład Hodowli Drobnego Inwentarza, Zespół Wydawnictw
6 Krajowy Bank Materiałów Biologicznych
7 Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji, Bank Materiałów Biologicznych
8 Pałac Radziwiłłów – Dyrekcja, Generalne Biuro Dyrektora, Zespół Radców Prawnych, Pokoje Gościnne

Legenda:
1 Królikarnia
2 Budynek laboratoryjno-biurowy – Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
3 Pałacyk – Zakład Ochrony Bioróżnorodności Zwierząt Gospodarskich i Hodowli Koni, Zakład Hodowli Drobiu
4 Dział Analityki Laboratoryjnej
5 Owczarnia