Przejdź do treści

Publiczne bazy danych i systemy


Strona główna IZ PIB
Adres internetowy: www.iz.edu.pl

Bioróżnorodność
Serwis prezentuje informacje o poszczególnych gatunkach objętych Programem Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich.
Adres internetowy: bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl

Bioróżnorodność (bydło)
Baza danych zawiera informacje dotyczące ras bydła objętego programem ochrony: polskiego czerwonego, białogrzbietej, polskiego czerwono-białego, polskiego czarno-białego.
Adres internetowy: bydlo.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl  

Bioróżnorodność (owce)
Baza danych zawiera informacje dotyczące ras owiec objętych programem ochrony: wrzosówka, świniarka, pomorska, kamieniecka, wielkopolska, uhruska, olkuska, koridel, żelaźnieńska, merynos odmiany barwnej, merynos polski w starym typie, polska owca górska odmiany barwnej, cakiel podhalański, czarnogłówka, owca pogórza.
Adres internetowy: owce.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl

Cattle Reporting System
Baza danych oraz aplikacja służy do prezentacji wyników oceny krów i buhajów oraz zbieraniu zamówień do genotypowania osobników.
Dostęp dla uprawnionych użytkowników, pozostałe – dostęp publiczny.
Adres internetowy: https://crs.izoo.krakow.pl

Biostrateg
Strona informacyjna dotycząca projektu Biostrateg.
Adres internetowy: https://biostrateg.izoo.krakow.pl

Publikacje 2
Baza danych zawiera zestawienie wszystkich prac naukowych opublikowanych przez pracowników Instytutu Zootechniki PIB. System służy m.in. do generowania kwartalnego raportu wysyłanego do PBN.
Adres internetowy: publikacje.izoo.krakow.pl

Przetargi
Baza danych strony internetowej dla Działu Zamówień Publicznych prezentująca dokumenty przetargowe.
Adres internetowy: przetargi.izoo.krakow.pl

Kontakty
Baza danych strony internetowej prezentującej dane kontaktowe pracowników i jednostek Instytutu Zootechniki PIB.
Adres internetowy: kontakty.izoo.krakow.pl

Krajowa Informacja o Paszach
Baza zawiera dane o paszach dotyczące składu chemicznego, wartości pokarmowej oraz zawartości aminokwasów.
Adres internetowy: pasze.izoo.krakow.pl

Ekostrona
Strona prezentująca informacje o ekologicznym chowie zwierząt gospodarskich.
Adres internetowy: ekostrona.izoo.krakow.pl

LGM
Strona internetowa Laboratorium Genetyki Molekularnej.
Adres internetowy: lgm.izoo.krakow.pl

LGM: Badania DNA
Zamawianie badań DNA online w celu ustalenia profilu DNA i/lub ustalenia płci.
Adres internetowy: badaniadna.izoo.krakow.pl

Krajowa Baza Danych o Zasobach Genetycznych Zwierząt Gospodarskich (EFABIS)
Baza stanowi część systemu informatycznego EFABIS (European Farm Animal Biodiversity Information System). Gromadzi informacje dotyczące charakterystyki najbardziej cennych populacji, upowszechniania informacji dot. zróżnicowania, charakterystyki, roli i wykorzystania zasobów zwierząt gospodarskich, stworzenie systemu monitorowania stanu liczebności poszczególnych populacji – systemu wczesnego ostrzegania.
Adres internetowy: efabis.izoo.krakow.pl

Ocena wartości hodowlanej buhajów ras mlecznych
Baza danych wyników ocen wartości hodowlanej buhajów ras mlecznych dla cech wydajności mlecznej, pokroju i cech funkcjonalnych. Zawiera wyceny krajowe i międzynarodowe (Interbull).
Adres internetowy: wycena.izoo.krakow.pl

Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej
Baza danych wyników ocen wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej urodzonych po 1999 roku dla cech wydajności mlecznej, pokroju, płodności, zawartości komórek somatycznych, długowieczności oraz obliczony na ich podstawie indeks PFSM wraz z podindeksami.
Adres internetowy: simentalskie.izoo.krakow.pl

Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej w zakresie cech opasowych i mięsnych
Baza danych wyników ocen wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej w zakresie cech opasowych i mięsnych.
Adres internetowy: simentalskiemiesne.izoo.krakow.pl

Ocena wartości użytkowej i hodowlanej buhajów ras mięsnych
Baza danych wyników ocen wartości użytkowej i hodowlanej buhajów ras mięsnych.
Adres internetowy: buhajemiesne.izoo.krakow.pl

Ocena wartości hodowlanej trzody chlewnej
Baza zawiera dane dla wszystkich ras: wyniki oceny stacyjnej trzody chlewnej, ocenę przyżyciową, ocenę rozpłodową loch, dane BLUP dla poszczególnych ocen.
Adres internetowy: trzoda.izoo.krakow.pl    

Ocena wartości hodowlanej owiec (stada ojcowskie i mateczne)
Baza danych wyników ocen wartości hodowlanej owiec ze stad ojcowskich i matecznych.
Adres internetowy: ocenaowiec.izoo.krakow.pl

Ocena wartości hodowlanej krów – ocena genomowa
Baza danych wyników ocen krajowych i międzynarodowych wartości hodowlanej krów (genomowej) rasy polskiej holsztyńskiej dla cech wydajności mlecznej, pokroju i cech funkcjonalnych. Dostęp dla uprawnionych użytkowników.
Adres internetowy: ocenagenomowa_krowy.izoo.krakow.pl

Ocena wartości hodowlanej buhajów – ocena genomowa
Baza danych nieoficjalnych wyników genomowych ocen wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńskiej dla cech wydajności mlecznej, pokroju i cech funkcjonalnych. Dostęp do systemu tylko dla uprawnionych użytkowników.
Adres internetowy: http://wycenagenomowa_testy.izoo.krakow.pl

Ochrona bioróżnorodności zwierząt gospodarskich (świnie)
Moduł strony bioróżnorodności. Baza obejmuje następujące rasy: puławską, złotnicką białą, złotnicką pstrą. Prezentowane są wyniki oceny przyżyciowej dla poszczególnych knurów, knurków, loch i loszek oraz wyniki oceny rozpłodowej dla loch i loszek.
Adres internetowy: http://bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/bazy/stats/spd_swinie

Owce SOT (Stacja Oceny Tryków)
Baza danych wyników ocen wartości hodowlanej owiec w stacjach oceny tryków.
Adres internetowy: owcesot.izoo.krakow.pl

Kozy karpackie
Strona dotycząca kóz rasy karpackiej (rasa rodzima). Zawiera charakterystykę rasy i program ochrony, liczebność i występowanie, bazę hodowców, produkty oraz badania i literaturę.
Adres internetowy: kozykarpackie.izoo.krakow.pl

WZ
Strona czasopisma Wiadomości Zootechniczne. Zawiera pełne numery czasopisma wydane po 2003 roku.
Adres internetowy: wz.izoo.krakow.pl

RNZ
Strona czasopisma Roczniki Naukowe Zootechniki. Zawiera pełne numery czasopisma wydane po 1999 roku.
Adres internetowy: rnz.izoo.krakow.pl

Monografie
Spis monografii naukowych wydawanych przez Instytut Zootechniki PIB.
Adres internetowy: monografie.izoo.krakow.pl

BIP
Biuletyn Informacji Publicznej IZ PIB
Adres internetowy: bip.izoo.krakow.pl

Krajowy Bank Materiałów Biologicznych
Strona Krajowego Banku Materiałów Biologicznych.
Adres internetowy: kbmb.izoo.krakow.pl

Centralne Laboratorium (CL)
Strona Centralnego Laboratorium IZ PIB.
Adres internetowy: https://cl.iz.edu.pl

KLP Szczecin
Strona Krajowego Laboratorium Pasz w Szczecinie
https://labszczecin.iz.edu.pl/
 

Krajowa inwentaryzacja obciążenia środowiska związkami azotu w produkcji zwierzęcej
Baza zawiera dane dotyczące obciążenia środowiska związkami azotu w produkcji zwierzęciej.
Adres internetowy: kios.izoo.krakow.pl

KSB – Krajowa Sieć Bioróżnorodności
Baza danych zawiera dane producentów żywności ze zwierząt chronionych programami ochrony oraz hodowców tych zwierząt.
Adres internetowy: ksb.izoo.krakow.pl

CRS Wiki
Baza wiedzy dotycząca oceny wartości hodowlanej (konwencjonalna, genomowa), weryfikacji pochodzenia, cech genetycznych oraz badań i współpracy międzynarodowej. 
Powiązane: portal CRS (crs.izoo.krakow.pl)
Adres internetowy: crs.izoo.krakow.pl/wiki

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe IZ PIB
Adres internetowy: https://centrumkonferencyjne.iz.edu.pl/