Przejdź do treści

Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych i Rolniczych w Krakowie rozpoczęła swoją działalność dnia 1 października 2019 roku. Szkołę prowadzą Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. Władysława Szafera (jednostka koordynująca), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt oraz Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

  • nauki biologiczne,
  • rolnictwo i ogrodnictwo,
  • zootechnika i rybactwo.
  • różnorodność biologiczna, taksonomia, ekologia i ewolucja roślin, grzybów i zwierząt, zarówno współcześnie jak i w przeszłości,
  • fizjologia, biochemia, genetyka roślin i zwierząt,
  • ochrona różnorodności gatunków, siedlisk, ekosystemów i procesów kształtujących różnorodność biologiczną,
  • chów i hodowla zwierząt, uprawa roślin i czynniki wpływające na produktywności organizmów.

Dnia 8 maja 2019 roku została podpisana umowa w sprawie utworzenia 1 października 2019 roku Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych, prowadzonej przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy wspólnie z Instytutem Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk (jednostka koordynująca), Instytutem Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Instytutem Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. Szkoła doktorska kształci doktorantów w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.


Na stronie internetowej Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk znajdują się szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych na rok akademicki 2024/2025.
dr inż. Joanna Nowak
tel. 666 081 191
e-mail: sd@iz.edu.pl