Zakład Hodowli Drobnego Inwentarza (ZHDI)

Kierownik
prof. dr hab. Dorota Kowalska
e-mail: dorota.kowalska@iz.edu.pl
tel.: 666 081 256

Badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe, upowszechnieniowe oraz szkolenia z zakresu chowu i hodowli mięsożernych i roślinożernych zwierząt futerkowych, ślimaków oraz ryb 

  • chów i hodowla w gospodarstwach o różnej wielkości i skali produkcji, 
  • ekologiczna produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, 
  • innowacyjne technologie produkcji żywca i skór o najwyższej jakości w warunkach podwyższonego standardu dobrostanu zwierząt, 
  • możliwości zwiększenia w surowcach pochodzenia zwierzęcego substancji prozdrowotnych, 
  • oddziaływanie chowu zwierząt na środowisko naturalne, 
  • współpraca z doradztwem rolniczym. 

Zadania wynikające z ratyfikowanej przez RP Konwencji o Różnorodności Biologicznej w zakresie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów genetycznych drobnego inwentarza 

  • prowadzenie i zarządzanie bazą danych o krajowych zasobach genetycznych zwierząt futerkowych, 
  • prowadzenie działalności w zakresie opracowania i nadzoru nad realizacją programów ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, 
  • wydawanie zaświadczeń hodowlanych oraz zaświadczeń o objęciu stad programem ochrony zasobów genetycznych. 

ZHDI prowadzi badania w zakresie akwakultury i helikultury.

Zakład sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem hodowli zachowawczej drobnego inwentarza w zakładach doświadczalnych (w tym spółkach) Instytutu.