Przejdź do treści

Zakład Hodowli Drobnego Inwentarza (ZHDI)

  • chów i hodowla w gospodarstwach o różnej wielkości i skali produkcji, 
  • ekologiczna produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, 
  • innowacyjne technologie produkcji żywca i skór o najwyższej jakości w warunkach podwyższonego standardu dobrostanu zwierząt, 
  • możliwości zwiększenia w surowcach pochodzenia zwierzęcego substancji prozdrowotnych, 
  • oddziaływanie chowu zwierząt na środowisko naturalne, 
  • współpraca z doradztwem rolniczym. 
  • prowadzenie i zarządzanie bazą danych o krajowych zasobach genetycznych zwierząt futerkowych, 
  • prowadzenie działalności w zakresie opracowania i nadzoru nad realizacją programów ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, 
  • wydawanie zaświadczeń hodowlanych oraz zaświadczeń o objęciu stad programem ochrony zasobów genetycznych. 

Zakład Hodowli Drobnego Inwentarza prowadzi badania w zakresie akwakultury i helikultury.