Przejdź do treści

Broszury upowszechnieniowe i instrukcje wdrożeniowe


Spis broszur i instrukcji wydanych w poszczególnych latach

Broszury 2022

 1. D. Kowalska, „Optymalizacja istniejących oraz opracowanie nowych rozwiązań dla potrzeb zrównoważonego rozwoju ekologicznego chowu zwierząt gospodarskich – króliki”, (b-1/2022), ISBN 978-83-7607-334-7, s. 40.
 2. J. Sikora, „Odtworzone, krajowe rasy owiec i kóz”, (b-2/2022), ISBN 978-83-7607-354-5, s. 12.
 3. P. Bielański, D. Kowalska, „Ekologiczny chów królików”, (b-3/2022), ISBN 978-83-7607-358-3, s. 16.
 4. J. Calik, „Produkcja kapłonów rasy żółtonóżka kuropatwiana (Ż-33)”, (b-4/2022), ISBN 978-83-7607-362-0, s. 20.
 5. „Optymalne wykorzystanie łąk i pastwisk w hodowli bydła w warunkach rolnictwa górskiego i podgórskiego. Materiały dla doradców i rolników”, Opracowano pod redakcją P. Wójcika, (b-5/2022), ISBN 978-83-7607-386-6, s. 48.
 6. „Wykorzystanie rozwiązań rolnictwa precyzyjnego w produkcji zwierzęcej. Bydło. Materiały dla doradców i rolników”, Opracowano pod redakcją P. Wójcika, (b-5/2022), ISBN 978-83-7607-398-9, s. 108.
 7. P. Wójcik, „Optymalizacja istniejących oraz opracowanie nowych rozwiązań dla potrzeb zrównoważonego rozwoju ekologicznego chowu zwierząt gospodarskich – bydło”, (b-7/2022), ISBN 978-83-7607-303-3, s. 56.
 8. E. Sosnówka-Czajka, I. Skomorucha, „Optymalizacja istniejących oraz opracowanie nowych rozwiązań dla potrzeb zrównoważonego rozwoju ekologicznego chowu zwierząt gospodarskich – drób”, (b-8/2022), ISBN 978-83-7607-307-1, s. 44.
 9. A. Kawęcka, „Optymalizacja istniejących oraz opracowanie nowych rozwiązań dla potrzeb zrównoważonego rozwoju ekologicznego chowu zwierząt gospodarskich – owce i kozy”, (b-9/2022), ISBN 978-83-7607-319-4, s. 32.
 10. M. Małopolska, „Optymalizacja istniejących oraz opracowanie nowych rozwiązań dla potrzeb zrównoważonego rozwoju ekologicznego chowu zwierząt gospodarskich – świnie”, (b-10/2022), ISBN 978-83-7607-323-1, s. 32.

Broszury 2021

 1. M. Świątkiewicz, K. Witaszek, B. Szymczyk, E. Sosin, B. Śliwiński, I. Furgał-Dzierżuk, K.Pilarski, S. Ostropilskyi, „Wartość pokarmowa oraz opłacalność produkcji materiałów paszowych z krajowych nasion soi”, (b-1/2021), ISBN 978-83-7607-314-9,  s. 32.
 2. A. Radko, A. Koseniuk, A. Szumiec, G. Smołucha, A. Podbielska, M. Domagała, J. Wołkowicz, G. Kozioł, M. Kościelny, „Weryfikacja rodowodów owiec i świń na podstawie markerów mikrosatelitarnych DNA”, (b-2/2021),  ISBN 978-83-7607-326-2,  s. 16.
 3. A. Piestrzyńaska-Kajtoch, G. Smołucha, „Genotypowanie genu PRNP w aspekcie trzęsawki kóz”, (b-3/2021),  ISBN 978-83-7607-330-9,  s. 12.

Broszury 2020

 1. M. Pasternak, M. Puchała, „Hodowla owiec w praktyce na przykładzie stada owiec rasy wrzosówka w Instytucie Zootechniki PIB”, (b-1/2020), ISBN 978-83-7607-369-9, ss. 40.
 2. L. Lewko, E. Gornowicz, „Jaja gęsie – właściwości fizyczne”, (b-2/2020), ISBN 978-83-7607-373-6, ss. 16.

Instrukcje 2020

 1. K. Wojtycza, R. Gąsior, A. Odrzywolska, „Pobieranie próbek do badań lotnych związków organicznych. Badania techniką SPME”, (i-1/2020), ISBN 978-83-7607-365-1, ss. 16.
 2. K. Wojtycza, R. Gąsior, A. Odrzywolska, „Pobieranie próbek do badań lotnych związków organicznych. Badania techniką SAFE”, (i-2/2020), ISBN 978-83-7607-385-9, ss. 16.
 3. E. Sosnówka-Czajka, I. Skomorucha, „Metody oceny poziomu dobrostanu kur nieśnych utrzymywanych w klatkach wzbogaconych w warunkach produkcji towarowej”, (i-3/2020), ISBN 978-83-7607-397-2, ss. 18.
 4. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., „Wykorzystanie jeżówki purpurowej w celu poprawy parametrów lęgu i jakości certyfikowanych piskląt rasy rhode island red”, (i-4/2020), ISBN 978-83-7607-302-6, ss. 21.

Broszury 2019

 1. J. Calik, „Produkcja kapłonów rasy karmazyn/rhode island red (R-11)”, (b-1/2019), ISBN 978-83-7607-301-9, ss. 20.
 2. E. Sowula-Skrzyńska, A. Borecka, J. Żmija, R. Matysik-Pejas, M. Domagalska-Grędys, J. Cieślik, „Ekonomiczno-organizacyjne aspekty chowu krów ras zachowawczych w gospodarstwach rodzinnych i ich interakcje rynkowe”, (b-2/2019), ISBN 978-83-7607-368-2, ss. 32.
 3. A. Borecka, R. Matysik-Pejas, J. Żmija, E. Sowula-Skrzyńska, M. Domagalska-Grędys, J. Cieślik, „Ekonomiczno-organizacyjne aspekty chowu owiec ras zachowawczych w gospodarstwach rodzinnych i ich interakcje rynkowe”, (b-3/2019), ISBN 978-83-7607-372-9, ss. 24.
 4. E. Sowula-Skrzyńska, A. Borecka, J. Żmija, R. Matysik-Pejas, M. Domagalska-Grędys, J. Cieślik, „Ekonomiczno-organizacyjne aspekty chowu świń ras zachowawczych w gospodarstwach rodzinnych i ich interakcje rynkowe”, (b-4/2019), ISBN 978-83-7607-376-7, ss. 24.
 5. E. Gornowicz, R. Zwierzyński, L. Lewko, „Drób wodny – wybrane cechy konsumenckiej oceny mięsa”, (b-5/2019), ISBN 978-7607-396-5, ss. 30.
 6. E. Sosnówka-Czajka, I. Skomorucha, „Dwuskładnikowy dodatek ziołowy poprawiający wylęgowość i jakość piskląt kur rasy zielononóżka kuropatwiana w gospodarstwach certyfikowanych”, (b-6/2019), ISBN 978-7607-313-2, ss. 30.
 7. E. Sosnówka-Czajka, I. Skomorucha, „Metody produkcji wysokiej jakości kurcząt rasy rhode island red”, (b-7/2019), ISBN 978-7607-317-0, ss. 28.

Broszury 2018

 1. A. Kawęcka, J. Sikora, „Polskie rodzime rasy owiec. Owce rasy czarnogłówka”, Wydanie II – uzupełnione. (b-1/2018), ISBN 978-83-7607-308-8, ss. 20.
 2. J. Sikora, A. Kawęcka, „Hodowla kóz rasy karpackiej w Polsce. Wydanie II – uzupełnione”, (b-2/2018), ISBN 978-83-7607-312-5, ss. 20.
 3. E. Sosnówka-Czajka, I. Skomorucha, „Wykorzystanie tymianku właściwego i jeżówki purpurowej w ekologicznej produkcji kur nieśnych ras rodzimych”, (b-3/2018), ISBN 978-83-7607-344-6, ss. 20

Instrukcje 2018

 1. Gajda, Z. Smorąg, „Kriokonserwacja oocytów świni”, (i-1/2018), ISBN 978-83-7607-324-8, ss. 20.
 2. E. Sosnówka-Czajka, I. Skomorucha, R. Muchacka, „Produkcja wysokiej jakości certyfikowanego mięsa kurcząt rzeźnych rasy żółtonóżka kuropatwiana”, (i-2/2018), ISBN 978-83-7607-340-8, ss. 28.

Broszury 2017

 1. M. Świątkiewicz, A. Olszewska, „Wpływ rodzaju tłuszczu paszowego na jakość tłuszczu i mięsa świń żywionych mieszanką z udziałem suszonego wywaru gorzelnianego (DDGS) z kukurydzy”, (b-1/2017), ISBN 978-83-7607-267-8, ss. 24.
 2. E. Hanczakowska, M. Świątkiewicz, „Zastosowanie nasion roślin bobowatych (strączkowych) i makuchu rzepakowego w mieszankach paszowych dla loch i prosiąt”, (b-2/2017), ISBN 978-83-7607-271-5, ss. 28.
 3. E. Hanczakowska, M. Świątkiewicz, „Zastosowanie nasion roślin bobowatych (strączkowych) i makuchu rzepakowego w tuczu świń”, (b-3/2017), ISBN 978-83-7607-275-3, ss. 24.
 4. E. Hanczakowska, M. Świątkiewicz, „Efektywność makuchu rzepakowego w żywieniu loch, prosiąt i warchlaków”, (b-4/2017), ISBN 978-83-7607-279-1, ss. 20.
 5. M. Szyndler-Nędza, M. Babicz, K. Ropka-Molik, K. Piórkowska, M. Oczkowicz, „Zestaw wybranych markerów genetycznych charakteryzujących aktualną populację świń rasy puławskiej”, (b-5/2017), ISBN 978-83-7607-227-2, ss. 12.
 6. M. Szyndler-Nędza, K. Ropka-Molik, K. Piórkowska, M. Oczkowicz, K. Szulc, E. Skrzypczak, „Zestaw wybranych markerów genetycznych charakteryzujących aktualną populację świń rasy złotnickiej białej”, (b-6/2017), ISBN 978-83-7607-231-9, ss. 12.
 7. M. Szyndler-Nędza, K. Ropka-Molik, K. Piórkowska, M. Oczkowicz, K. Szulc, E. Skrzypczak, „Zestaw wybranych markerów genetycznych charakteryzujących aktualną populację świń rasy złotnickiej pstrej”, (b-7/2017), ISBN 978-83-7607-235-7, ss. 12.
 8. E. Hanczakowska, M. Świątkiewicz, „Ekstrakty ziołowe jako źródło przeciwutleniaczy dla tuczników”, (b-8/2017), ISBN 978-83-7607-291-3, ss. 28.
 9. E. Hanczakowska, M. Świątkiewicz, „Zastosowanie makuchu rzepakowego w tuczu świń”, (b-9/2017), ISBN 978-83-7607-295-1, ss. 16

Instrukcje 2017

 1. A. Kaczor, A. Olszewski, „Urządzenia ograniczające powstawanie stresu cieplnego u krów utrzymywanych w oborach typu otwartego”, (i-1/2017), ISBN 978-83-7607-263-0, ss. 16.