Przejdź do treści

Ocena nasienia zwierząt gospodarskich

Dział Biotechnologii Rozrodu Zwierząt Instytutu Zootechniki PIB zajmuje się tematyką badawczą związaną między innymi z oceną i konserwacją nasienia samców zwierząt gospodarskich. Przez szereg lat zajmowaliśmy się również oceną i kwalifikacją importowanego mrożonego nasienia.

  • komputerowo wspomagana ocena nasienia (ocena ruchliwości, szacowanie liczby plemników w dawce inseminacyjnej, ocenę morfologii plemników)
  • ocena zmian apoptotycznych i nekrotycznych w plemnikach
  • ocena transbłonowego potencjału mitochondrialnego plemników
  • cytometryczna ocena integralności błon komórkowych plemników
  • ocena chromatyny plemnikowej
  • ocena uszkodzeń oksydacyjnych w plemnikach (metoda luminiscencyjna)
  • ocena poziomu ATP w plemnikach (aktywność metaboliczna)

dr hab. Monika Trzcińska, prof. IZ PIB
Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji
ul. Krakowska 1, 32-083 Balice k. Krakowa
e-mail: monika.trzcinska@iz.edu.pl
telefon: 666 081 381