Przejdź do treści

Czasopisma

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz 
telefon: 666 081 343; e-mail: sylwester.swiatkiewicz@iz.edu.pl
Zastępca redaktora naczelnego 
prof. dr hab. Maria Skrzyszowska  
telefon: 666 081 162; e-mail: maria.skrzyszowska@iz.edu.pl
Sekretarz redakcji 
mgr Katarzyna Skupniewicz 
telefon: 666 081 412; e-mail: katarzyna.skupniewicz@iz.edu.pl

Adres redakcji
Instytut Zootechniki PIB 
ul. Sarego 2, 31-047 Kraków
Annals of Animal Science

Redaktor naczelna
prof. dr hab. Dorota Kowalska 
telefon: 666 081 256; e-mail: dorota.kowalska@iz.edu.pl
Sekretarz redakcji
mgr Magdalena Bielska 
telefon: 666 081 413; e-mail: magdalena.bielska@iz.edu.pl

Adres redakcji
Instytut Zootechniki PIB 
ul. Sarego 2, 31-047 Kraków
Roczniki Naukowe Zootechniki

Redaktor naczelna
mgr Danuta Dobrowolska 
telefon: 666 081 176; e-mail: danuta.dobrowolska@iz.edu.pl
Sekretarz redakcji 
mgr Bogusława Krawiec 
telefon: 666 081 202; e-mail: boguslawa.krawiec@iz.edu.pl

Adres redakcji
Instytut Zootechniki PIB 
ul. Sarego 2, 31-047 Kraków 
Wiadomości Zootechniczne