Przejdź do treści

Monografie

Redaktor naczelna
prof. dr hab. Dorota Kowalska
telefon: 666 081 256; e-mail: dorota.kowalska@iz.edu.pl
Sekretarz redakcji 
mgr Magdalena Bielska 
telefon: 666 081 413; e-mail: magdalena.bielska@iz.edu.pl

Adres redakcji
Instytut Zootechniki PIB 
ul. Sarego 2, 31-047 Kraków 
Monografie