Przejdź do treści

Rolnictwo ekologiczne

Badania na rzecz rolnictwa ekologicznego w 2022 roku

„Planowanie upraw ziół o działaniu przeciwpasożytniczym i optymalizacja produkcji ekologicznej pasz zapobiegających inwazjom pasożytniczym u ekologicznych krów mlecznych, w tym zasady ich przygotowania na poziomie gospodarstwa. Opracowanie przewodnika dobrych praktyk.”


A. O planowanej realizacji wspieranego projektu

Jako zwierzęta przeżuwające, ekologiczne krowy mleczne korzystające z pastwiska, narażone są na nawracające inwazje szeregu pasożytów przewodu pokarmowego. Ich zwalczanie odbywa się przy pomocy klasycznych środków leczniczych z uwzględnieniem odpowiednich okresów karencji. Stąd szczególnego znaczenia nabiera tu profilaktyka, wspomagająca w naturalny sposób organizm zwierzęcia, a możliwa na każdym etapie utrzymania. Badania przeprowadzone będą w gospodarstwach ekologicznych na 450 krowach mlecznych rasy hf.

Przeprowadzona zostanie diagnostyka inwazji pasożytniczych, a odpowiednio dobrane zioła zostaną zasiane i zebrane, a następnie użyte do sporządzenia pasz funkcjonalnych o charakterze profilaktycznym. Założenia uprawowe jak i technologia przygotowania paszy i metody ich stosowania zostaną opracowane w formie przewodnika dobrych praktyk.

Dzięki wypracowanym rozwiązaniom możliwe będzie radykalne ograniczenie konwencjonalnych środków odrobaczających (o charakterze antybiotyków) oraz wprowadzenie programu profilaktyki przeciwpasożytniczej, który obejmie ochroną krowy mleczne przez cały okres ich użytkowania.

B. Cel wspieranego projektu

Opracowanie założeń metodycznych dotyczących przygotowania pasz funkcjonalnych, dedykowanych do prowadzenia profilaktyki przeciwko inwazjom pasożytniczym u ekologicznych krów mlecznych na poziomie gospodarstwa. Cel ten jest próbą odpowiedzi na wyzwania stawiane w strategii „od pola do stołu”, a dotyczące redukcji stosowania antybiotyków, przy uwzględnieniu innowacyjnego rozwiązania obejmującego zwalczanie inwazji pasożytniczych, które będzie nie tylko skuteczne, ale i zgodne z wymogami przepisów obowiązujących w rolnictwie ekologicznym.

C. Przybliżona data opublikowania oczekiwanych rezultatów wspieranego projektu

15.11.2022

D. Miejsce publikacji w internecie oczekiwanych rezultatów wspieranego projektu

ekostrona.izoo.krakow.pl

E. Wyniki projektu będą udostępnione nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w danym sektorze lub podsektorze rolnym lub leśnym na stronie Instytutu Zootechniki PIB – ekostrona.izoo.krakow.pl

Strony: 1 2