Przejdź do treści

Rolnictwo ekologiczneW ostatnich latach wyraźnie rośnie popularność żywności wytworzonej w gospodarstwach ekologicznych, w tym produktów pochodzących od zwierząt wolno rosnących, utrzymywanych w warunkach zapewniających dobrostan. Jest to spowodowane coraz większą świadomością konsumentów, poszukujących naturalnych produktów dobrej jakości, przygotowanych według tradycyjnych receptur. Takie produkty mogą zapewnić gospodarstwa utrzymujące zwierzęta w systemie ekologicznym. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku produkcji wieprzowiny, w kosztach produkcji mięsa największy udział ma koszt żywienia świń. Stąd konieczność poszukiwania nowych, a przede wszystkim tańszych materiałów paszowych, jest obecnie podstawowym kierunkiem poprawy opłacalności chowu świń. Rośnie więc zainteresowanie hodowców możliwością włączenia do dawki pokarmowej dla świń pasz nietypowych dla zwierząt monogastrycznych, jak zielonki, kiszonki, warzywa czy inne pasze dostępne w gospodarstwie. W ostatnich latach przetwórstwo roślin z upraw ekologicznych przeznaczonych na specjalne produkty żywnościowe (tzw. super food), suplementy diety, dodatki ziołowe, herbaty owocowe, soki, oleje, sery, itp., ale również  kosmetyki, stało się ogromnie popularne, a oferta przetwarzanych roślin jest bardzo szeroka. Przykładem mogą być wytłoki po wyciskaniu soku z owoców i warzyw lub makuchy, czyli pozostałości nasion, z których wytłoczono olej. Są to niezwykle wartościowe materiały paszowe, gdyż obok białka, węglowodanów, włókna, witamin i minerałów, zawierają wiele substancji biologicznie czynnych o działaniu prozdrowotnym. Brakuje jednak danych na temat wartości pokarmowej takich ekologicznych materiałów paszowych, w tym roślin uprawnych, pasz gospodarskich czy produktów ubocznych przetwórstwa ekologicznego. Rezultaty projektu pozwolą na uzyskanie wiedzy na temat wartości pokarmowej pasz ekologicznych, dostępnych i możliwych do wykorzystania w żywieniu krajowych świń utrzymywanych w warunkach ekologicznych, w tym ras rodzimych. Takie dane umożliwią racjonalne żywienie świń, co jest podstawą oszczędnego gospodarowania materiałami paszowymi, jak również jest to jedyny sposób obniżenia kosztów żywienia zwierząt i poprawienia efektywności ekonomicznej gospodarstwa.

Celem projektu jest opracowanie i upowszechnienie katalogu ekologicznych materiałów paszowych, z uwzględnieniem ich wartości pokarmowej i przydatności w żywieniu świń.

grudzień 2023

ekostrona.izoo.krakow.pl


Strony: 1 2 3