Przejdź do treści

Rolnictwo ekologiczne


Przy obecnie istniejących przepisach prawnych w gospodarstwach ekologicznych nie wolno stosować preparatów i substancji na bazie antybiotyków. Tym samym, stosowanie farmaceutyków ogranicza się tylko do ratowania życia zwierzęcia i podawane jest sporadycznie. W metodach konwencjonalnej hodowli bydła mlecznego powszechne jest stosowanie antybiotyków osłonowych, zwłaszcza w okresie zasuszania i laktacji krów mlecznych. W ekologii pozostaje tylko prewencja i stosowanie wybranych ekstraktów ziół. Na rynku mamy obecnie duży wybór preparatów ziołowych, których rolą jest podwyższanie odporności nabytej zwierząt, a powszechną formą zadawania ich jest pójło lub pasza sypka. Jak wykazały badania, skuteczność ich jest na różnym poziomie i uzależniona jest nie tylko od odpowiedzi osobniczej zwierząt, ale także ogólnych warunków środowiskowych jakie panują wokół nich. Przy dużych niedoborach dobrostanowych może dochodzić do bardzo niskiego ich działania profilaktycznego, a tym samym wzrostu ilości zachorowań i zapaleń wymienia. Na krajowym rynku obecnie ma nie dostępnych żadnych preparatów ziołowych dedykowanych dla krów ekologicznych w okresie laktacji i zasuszania, mogących działać osłonowo na strzyki. Używa się ogólnodostępnych preparatów dippingowych, które nie powinny być stosowane w ekologii. Z powodu braku innych preparatów hodowcy często decydują się na ich stosowanie nie informując o tym fakcie jednostek certyfikujących. Od lat podnosi się ten problem na licznych konferencjach i szkoleniach, jednak nikt nie podjął się badań i opracowania dla tej grupy hodowców takich preparatów. W konsekwencji część stosuje, druga część hodowców nie stosuje niczego, co prowadzi do licznych zapaleń wymienia i pozyskiwania niskiej jakości mleka ze względu na zbyt wysoki poziom komórek somatycznych w mleku. 

Projekt ma duże znaczenie nie tylko gospodarcze, gdyż zwalcza istniejące zagrożenia sanitarne co do jakości mleka, weterynaryjne – gdyż zwalcza patogeny wywołujące choroby wymienia krów, ale także społeczne – gdyż wpływa na transparentność produkcji mleka ekologicznego. Efektem projektu będzie opracowanie pierwszego preparatu dippingowego dla bydła ekologicznego w okresie produkcji jak i zasuszania. 


Opracowanie receptury ziołowego preparatu do dippingu strzyków krów mlecznych wraz z badaniami laboratoryjnymi i testowymi (okres trwania – 5 miesięcy).

Badania terenowe określające skuteczność działania opracowanego preparatu wraz opracowaniem zaleceń i wdrożeniem do praktyki (okres trwania – 6 miesięcy).  

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek Kraków
Zakład Doświadczalny IZ Chorzelów Sp. z o.o.
Ekologiczne Gospodarstwo Rolne Grabowo -Marian Nowak
Fundacja Polska Farma Ekologiczna „Ekofarm” Wyczechowo
Spółka Rolnicza Juchowo Sp. z o.o.
Usługi weterynaryjne „Zoomed”

01.02.2021 – 30.11.2021 

Opracowanie ekologicznego preparatu do dippingu strzyków krów mlecznych w okresie laktacji oraz zasuszania. Uzyskanie skutecznej metody zwalczania patogenów wywołujących zapalenie strzyków i mastitis poprzez zastosowanie preparatu ekologicznego. 

30.12.2021 

 ekostrona.izoo.krakow.pl

Instytut Zootechniki PIB udostępnia wyniki nieodpłatnie udostępnia na stronie:  ekostrona.izoo.krakow.pl

Strony: 1 2 3