Przejdź do treści

Rolnictwo ekologiczne


Jako zwierzęta przeżuwające, ekologiczne krowy mleczne korzystające z pastwiska, narażone są na nawracające inwazje szeregu pasożytów przewodu pokarmowego. Ich zwalczanie odbywa się przy pomocy klasycznych środków leczniczych z uwzględnieniem odpowiednich okresów karencji. Stąd szczególnego znaczenia nabiera tu profilaktyka, wspomagająca w naturalny sposób organizm zwierzęcia, a możliwa na każdym etapie utrzymania. Badania przeprowadzone będą w gospodarstwach ekologicznych na 450 krowach mlecznych rasy hf.

Przeprowadzona zostanie diagnostyka inwazji pasożytniczych, a odpowiednio dobrane zioła zostaną zasiane i zebrane, a następnie użyte do sporządzenia pasz funkcjonalnych o charakterze profilaktycznym. Założenia uprawowe jak i technologia przygotowania paszy i metody ich stosowania zostaną opracowane w formie przewodnika dobrych praktyk.

Dzięki wypracowanym rozwiązaniom możliwe będzie radykalne ograniczenie konwencjonalnych środków odrobaczających (o charakterze antybiotyków) oraz wprowadzenie programu profilaktyki przeciwpasożytniczej, który obejmie ochroną krowy mleczne przez cały okres ich użytkowania.

Opracowanie założeń metodycznych dotyczących przygotowania pasz funkcjonalnych, dedykowanych do prowadzenia profilaktyki przeciwko inwazjom pasożytniczym u ekologicznych krów mlecznych na poziomie gospodarstwa. Cel ten jest próbą odpowiedzi na wyzwania stawiane w strategii „od pola do stołu”, a dotyczące redukcji stosowania antybiotyków, przy uwzględnieniu innowacyjnego rozwiązania obejmującego zwalczanie inwazji pasożytniczych, które będzie nie tylko skuteczne, ale i zgodne z wymogami przepisów obowiązujących w rolnictwie ekologicznym.

15.11.2022

ekostrona.izoo.krakow.pl

Strony: 1 2 3