Przejdź do treści

Oferta usługowa

Logo LGM

 • identyfikacja osobnicza i kontrola rodowodów,
 • identyfikacja mutacji u bydła,
 • polimorfizm w genie β-kazeiny u bydła,
 • genetyka sądowa zwierząt,
 • genotypowanie trzęsawki u owiec,
 • identyfikacja gatunkowa komponentów zwierzęcych,
 • analiza kariotypu,
 • ustalenie płci papug i innych ptaków,
 • wykrywanie miodu w produktach żywnościowych.

Logo CL
 • szacowanie zawartości podstawowych składników pokarmowych w paszach za pomocą metody spektroskopii w bliskiej podczerwieni NIRS,
 • analizy jodu w moczu, a także w innych materiałach organicznych, w tym w paszach i żywności,
 • badania poświęcone Lotnym Związkom Organicznym (LZO) w próbkach pochodzenia zwierzęcego (mięso, tłuszcz, wędliny, sery itp.),
 • analizy zawartości aminokwasów w paszach i premiksach paszowych oraz w różnych materiałach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • oznaczenia profilu 17-21 kwasów tłuszczowych w paszach, żywności, produktach zwierzęcych, materiale roślinnym i w innych rodzajach materiału biologicznego.

Logo KLP Lublin

Badania pasz na potrzeby nadzoru paszowego, podmiotów zewnętrznych i prowadzonych badań w zakresie

 • podstawowych składników pokarmowych (sucha masa, popiół surowy, tłuszcz surowy, włókno surowe (frakcje włókna), białko ogólne, skrobia, cukier),
 • aminokwasów (aminokwasy ogólne, siarkowe i tryptofan),
 • frakcji lipidowej (skład kwasów tłuszczowych, parametry oceny jakości tłuszczu),
 • składników mineralnych (chlorki, fosfor, wapń, magnez, sód, potas, żelazo, mangan, cynk, miedź, molibden, kobalt, selen, jod),
 • składników niepożądanych i szkodliwych pochodzenia roślinnego (aktywność antytrypsynowa, aktywność urazy, fityniany, pierwiastki i związki niepożądane, jak fluor, arsen, azotyny, kadm, ołów, rtęć),
 • identyfikacji substancji czynnych dodatków paszowych i białkowych materiałów paszowych oraz ich oznaczanie w premiksach i/lub paszach (witaminy: A, E, B1, B2 i kokcydiostatyki jonoforowe),
 • parametrów oceny procesów przetwórstwa paszowego (stopień wymieszania, ocena skuteczności mieszarki, trwałość granulatu).

Logo KLP Szczecin
 • analiza podstawowych składników pokarmowych oraz mineralnych w paszach i środkach żywienia zwierząt,
 • wykrywanie obecności i oznaczanie zawartości Genetycznie Modyfikowanych Organizmów w produktach rolnych,
 • ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia,
 • analiza ścieków, wód, gleb, osadów w celu spełnienia wymagań zawartych w obowiązujących aktach prawnych,
 • badania odpadów przy składowaniu na składowiskach,
 • kwalifikacja osadów dennych przy pogłębianiu torów wodnych,
 • pobieranie próbek środowiskowych do badań laboratoryjnych.

Logo KBMB
 • możliwość przechowywania materiału biologicznego w postaci nasienia, oocytów i zarodków pochodzących od 5 gatunków zwierząt gospodarskich: bydła, świń, koni, owiec oraz kóz,
 • depozyt materiału biologiczny od ośrodków badawczych i podmiotów komercyjnych,
 • możliwość zdeponowania części materiału biologicznego, w przypadku pojawienia się w pierwotnym miejscu przechowywania czynników mogących spowodować utratę materiału.

 • identyfikacja mutacji w genie związanym z podatnością na stres – RYR1 u świń,
 • identyfikacja markerów (LDHA, DRD4) związanych z szybkością i wydajnością lotów gołębi pocztowych.