Przejdź do treści

Laboratorium Genomiki Zakładu Biologii Molekularnej Zwierząt

1. Identyfikacja mutacji w genie RYR1 u świń

W Laboratorium Genomiki, Zakładu Biologii Molekularnej Zwierząt, wykonywana jest identyfikacja mutacji w genie związanym z podatnością na stres – RYR1.

Analiza wykonywana jest z cebulek włosowych, krwi oraz nasienia.
Szczegółowe informacje: tel.: 666 081 316 lub e-mail: katarzyna.piorkowska@iz.edu.pl


2. Identyfikacja markerów (LDHA, DRD4) związanych z szybkością i wydajnością lotów gołębi pocztowych

W Laboratorium Genomiki, Zakładu Biologii Molekularnej Zwierząt, wykonywana jest identyfikacja markerów gołębi związanych z szybkością i wydajnością lotów w genach: LDHA oraz DRD4.

Analiza wykonywana jest z piór z dudkami, kropelki krwi lub wymazu pobranego na wymazówkę.
Szczegółowe informacje tel: 666 081 316 lub drogą elektroniczną: katarzyna.piorkowska@iz.edu.pl.
Dodatkowe informacje znajdują się w ulotce informacyjnej.
Poniżej znajduje się protokół pobrania, który prosimy dołączyć do próbek przy wysyłce.  

Próbki należy wysyłać pod adres:
Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krakowska 1
32-083 Balice

Z dopiskiem „Gołębie markery”