Zakład Hodowli Owiec i Kóz (ZHOK)

Kierownik
dr hab. Aldona Kawęcka, prof. IZ PIB
e-mail: aldona.kawecka@iz.edu.pl
tel.: 666 081 238

Badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe, upowszechnieniowe oraz szkolenia z zakresu hodowli, utrzymania i użytkowania owiec i kóz 

 • szacowania wartości genetycznej owiec,
 • oceny cech tucznych i rzeźnych owiec metodą stacyjną,
 • wykorzystania rodzimych ras owiec i kóz w zrównoważonej produkcji rolniczej,
 • monitoringu różnorodności genetycznej owiec i kóz,
 • czynników genetycznych determinujących jakość produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • oceny jakości produktów pochodzących od owiec i kóz,
 • działań zmierzających do rozwoju krajowego rynku produktów pochodzących od owiec i kóz oraz wzrostu pogłowia tych zwierząt w kraju.

Zadania wynikające z ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o Różnorodności Biologicznej w zakresie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów genetycznych zwierząt 

 • opracowywanie, modyfikowanie i wdrażanie programów ochrony zasobów genetycznych owiec i kóz, 
 • koordynowanie i monitoring realizacji programów ochrony,  
 • prowadzenie i zarządzanie bazą danych o krajowych zasobach genetycznych owiec i kóz, 
 • prowadzenie ksiąg kóz karpackich, 
 • współpraca z FAO w zakresie realizacji Światowej Strategii Zachowania Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich, 
 • współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi oraz hodowcami w zakresie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. 

Zakład sprawuje nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem Stacji Oceny Tryków w Zakładzie Doświadczalnym Pawłowice oraz hodowli zachowawczej owiec w zakładach doświadczalnych (w tym Spółkach) Instytutu.