Przejdź do treści

Instytut Zootechniki

Państwowy Instytut Badawczy

Ogłoszenia

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki pod firmą Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. z siedzibą w Odrzechowej

Więcej

Operacja pt. „Demonstracje z zakresu produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe”

Więcej

Ogłoszenie konkursu na stanowisko naukowe adiunkta w Zakładzie Biotechnologii, Rozrodu i Kriokonserwacji

Więcej

Zaproszenie na Seminarium Naukowe w ramach XVI Szkoły Zimowej im. prof. Mariana Różyckiego – Ustroń, 5-8 lutego 2024 roku

Więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Angeliki Mąsior, Balice – 8 grudnia 2023 roku (godz. 11.00)

Więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdalena Jakiel, Balice – 4 grudnia 2023 roku (godz. 11.30)

Więcej
Usługi

Laboratoria

Serwisy

Na skróty

Wydawnictwo

Czasopisma
i publikacje