Przejdź do treści

Zaproszenie do udziału w warsztatach „Efektywne wykorzystanie w lokalnej turystyce i gastronomii potencjału hodowlanego ras rodzimych”

  • Bez kategorii
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, w partnerstwie z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, zapraszają do udziału w jednodniowych warsztatach edukacyjno-kulinarnych „Efektywne wykorzystanie w lokalnej turystyce i gastronomii potencjału hodowlanego ras rodzimych”, zlokalizowanych w ośmiu województwach. 

Warsztaty odbywać się będą w obiektach gastronomicznych, znajdujących się na szlakach turystyczno-kulinarnych – w regionach, w których dostępne są rodzime rasy zwierząt gospodarskich. Wydarzenie będzie przebiegać pod hasłem „Z rasami rodzimymi szlakiem Wisły od gór do morza”.

Do udziału zapraszamy: rolników, przedsiębiorców przedstawicielki/li kół gospodyń wiejskich, gastronomi, stowarzyszeń, jednostek samorządowych oraz nauki z województw: małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego.

Udział w warsztatach jest bezpłatny

Informacje dotyczące terminów i miejsc zaplanowanych spotkań:

05.10.2022 r. – Hotel Batory; Park Górny 13, 34-460 Szczawnica; woj. małopolskie

07.10.2022 r. – Ranczo Adama; ul. Wiosenna 15, 34-331 Pewel Ślemeńska; woj. śląskie

10.10.2022 r. – Posmakuj Warszawa; ul. Domaniewska 50B, 02-672 Warszawa; woj. mazowieckie

11.10.2022 r. – Pałacyk Gazdowa; Łochocin 6, 87-600 Łochocin; woj. kujawsko-pomorskie

12.10.2022 r. – Nordowi Mol; Celbowo 27A, 84-100 Puck; woj. pomorskie

17.10.2022 r. – Pensjonat Roztocze; Obsza 138, 23-413 Obsza; woj. lubelskie

19.10.2022 r. – Hotel Tęczowy Młyn; ul. Zakładowa 4, 25-670 Kielce; woj. świętokrzyskie

24.10.2022 r. – Restauracja Philadelphia (Atrium); ul. Zdrojowa 28, 38-610 Polańczyk; woj. podkarpackie 

Program wydarzenia:

9.30-10.00 Rejestracja/serwis kawowy.

Cześć teoretyczna prowadzona przez ekspertów merytorycznych.

10.00-11.30 Prezentacja wybranych ras rodzimych, w tym przedstawienie walorów surowca od nich pochodzącego z możliwością zastosowania w gastronomii i przetwórstwie.

11.30-12.30 Przedstawienie zalet krótkiego łańcucha dostaw hodowca-gastronom-konsument, w oparciu o lokalny potencjał surowcowy rodzimych ras. Uwzględnienie lokalnej tradycji kulinarnej jako aspektu spójnego z przedmiotem warsztatów, czyli rodzimych ras.

12.30-13.30 Przerwa obiadowa.

Cześć praktyczna prowadzona przez eksperta kulinarnego.

13.30-15.00 Efektywne wykorzystanie lokalnych ras rodzimych w ofercie turystyczno-gastronomicznej regionu.

15.00-15.30 Przerwa kawowa.

15.30-17.15 cd. Efektywne wykorzystanie lokalnych ras rodzimych w ofercie turystyczno-gastronomicznej regionu.

17.15-18.00 Kolacja.

W celu zgłoszenia się na warsztaty prosimy o kontakt w godzinach od 8:00 do 14:00:

Paweł Radomski, tel. 666 081 341; e-mail: pawel.radomski@iz.edu.pl

Piotr Moskała, tel. 666 081 118; e-mail: piotr.moskala@iz.edu.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl.
Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich