Przejdź do treści

Konferencja Naukowa w ramach XIV Szkoły Zimowej im. prof. Mariana Różyckiego pt. „Chów i hodowla świń ras rodzimych w Polsce – tradycja, hobby czy biznes?” – Ustroń, 7-10 czerwca 2022 roku

PATRONAT HONOROWY

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Henryk Kowalczyk

W dniach 7-10 czerwca 2022 roku odbyła się w Ustroniu, planowana pierwotnie na luty br., Konferencja Naukowa w ramach XIV Szkoły Zimowej im. prof. dr hab. Mariana Różyckiego. Tematem przewodnim był Chów i hodowla świń ras rodzimych w Polsce – tradycja, hobby czy biznes?

Głównym organizatorem był Instytut Zootechniki PIB w Krakowie – Zakład Hodowli Trzody Chlewnej, przy współudziale Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – Katedry Nauk o Zwierzętach Monogastrycznych z Pracownią Hodowli Trzody Chlewnej oraz Katedry Genetyki, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Katedry Hodowli Zwierząt i Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS.

W konferencji udział wzięło 85 osób. Znaleźli się wśród nich pracownicy naukowi z uniwersytetów i instytutów naukowych zajmujący się problematyką związaną z chowem i hodowlą trzody chlewnej, przedstawiciele hodowców trzody chlewnej, jak również wielu firm związanych z hodowlą, żywieniem oraz ubojem, przetwórstwem mięsa wieprzowego i handlem.

Podczas konferencji odbyły się 4 sesje, podczas których wygłoszonych zostało 5 referatów plenarnych:

  • Lwowscy przyrodnicy końca XIX i początku XX wieku – dr Krzysztof Duda, Instytut Zootechniki PIB, Kraków;
  • Historia hodowli świń rasy puławskiej w Polsce – Adam Zboina, PZHiPTCh POLSUS;
  • 60 lat hodowli świń ras złotnickich – historia i teraźniejszość – dr inż. Piotr Luciński, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań;
  • Certyfikacja produktów pochodzących od ras rodzimych szansą na rozwój hodowli
    i przetwórstwa  – dr inż. Paweł Radomski, Instytut Zootechniki PIB, Kraków;
  • Historia relacji człowiek-zwierzę – prof. dr hab. Robert Eckert.

W trakcie konferencji, jedna z sesji obejmowała wystąpienia przedstawicieli firm wspierających organizację konferencji. Odbyła się również sesja praktyki hodowlanej, podczas której swoje osiągnięcia prezentowali hodowcy świń ras rodzimych: złotnickiej białej, złotnickiej pstrej oraz puławskiej: Maciej Feddek z województwa kujawsko-pomorskiego; Andrzej Nasiadek z województwa wielkopolskiego; Wojciech Kępka z województwa pomorskiego oraz Łukasz Niedziela z województwa lubelskiego. Podczas ostatniej sesji zostało zaprezentowanych 6 komunikatów naukowych.

Wszystkim sesjom towarzyszyła ożywiona dyskusja świadcząca o zainteresowaniu tematyką zaprezentowaną na Konferencji. Pytania kierowane były zarówno do prelegentów wygłaszających referaty i komunikaty naukowe, jak również do hodowców prezentującym swoje gospodarstwa.

Podczas wieczornych kolacji można było spróbować wyrobów i specjałów od świń ras złotnicka biała i złotnicka pstra pochodzących z Gospodarstwa Rolnego Bożeny Dąbrowskiej i Macieja Feddka – Rolniczy Handel Detaliczny, Złotnickie Specjały Nasiadek – Rolniczy Handel Detaliczny oraz Nowicki Naturalnie – Producent Tradycyjnych Wędlin.

Organizację Konferencji wsparli: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców, Rettenmaier Polska Sp. z o.o., AdiFeed Sp. z o.o. i KWS Lochow Polska Sp. z o.o.