Przejdź do treści

Konferencja pt. „Agroturystyka jako alternatywa rozwoju produktu tradycyjnego” – Karniowice, 8 grudnia 2022 roku

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy wspólnie z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach zorganizował w dniu 8 grudnia 2022 roku konferencję pt. „Agroturystyka jako alternatywa rozwoju produktu tradycyjnego”.

Wykład wprowadzający poprowadził Dyrektor Instytutu dr Krzysztof Duda. Swoje prezentacje wygłosiły również dr hab. Magdalena Szyndler-Nędza, prof. IZ PIB oraz dr inż. Jolanta Calik. W części warsztatowej koordynator szlaku kulinarnego „Niech Cię Zakole” Piotr Lenart, przeprowadził warsztaty dotyczące efektywnego wykorzystania wieprzowiny i drobiu ras rodzimych w ofercie turystyczno-gastronomicznej regionu.