Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż.