Przejdź do treści

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki pod firmą Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Rudawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudawie

  • Bez kategorii

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Rudawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Rudawie, ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu spółki pod firmą Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Rudawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudawie.