Przejdź do treści

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. mgr inż. Jakuba Borkowskiego, Balice – 13 października 2023 roku (godz. 10.00)

  • Bez kategorii

Rada Naukowa Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego zawiadamia, że
13 października 2023 roku, o godzinie 1000, w sali konferencyjnej Instytutu Zootechniki PIB w Balicach, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie zootechnika i rybactwo:

                                                    mgr inż. Jakuba Borkowskiego

Tytuł pracy: ,,Badania nad wytworzeniem linii ojcowskiej z populacji aktywnej świń rasy wielka biała polska”.

Promotor pracy:
dr hab. Magdalena Szyndler-Nędza, prof. IZ PIB – Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie

Promotor pomocniczy:
dr inż. Piotr Topolski – Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie

Recenzenci:
dr hab. Jacek Nowicki, prof. UR  – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
dr hab. Wojciech Kozera, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie.

Praca wraz z recenzjami została wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutu Zootechniki PIB, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice.

Streszczenie oraz recenzje rozprawy doktorskiej dostępne są na stronie BIP Instytutu w zakładce ,,postępowania awansowe”.