Przejdź do treści

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Natalii Dzięgiel

  • Bez kategorii

Rada Naukowa Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego zawiadamia, że 25 listopada 2021 roku, o godzinie 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie zootechnika i rybactwo:

mgr inż. Natalii Dzięgiel

Tytuł pracy: Opracowanie metody transfekcji zygot królika z zastosowaniem nanocząsteczek

Promotor:
dr hab. Jacek Jura, prof. IZ – Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie

Recenzenci:
dr hab. Anna Duszewska, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Daniel Lipiński – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Publiczna obrona zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym z przekazaniem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Dołącz do spotkania Teams

Transmisja będzie dostępna w dniu wydarzenia

Praca wraz z recenzjami została wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutu Zootechniki PIB, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice.
Streszczenie oraz recenzje rozprawy doktorskiej dostępne są na stronie internetowej Instytutu w zakładce Postępowania awansowe.