Przejdź do treści

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

  • Bez kategorii

Temat badawczy z zakresu dyscypliny zootechnika i rybactwo

„Ocena możliwości wykorzystania pierwotnych komórek adipocytów w weryfikacji funkcji wybranych IncRNA w procesie adipogenezy u świń”.
Potencjalny promotor: dr hab. Katarzyna Piórkowska, prof. IZ (katarzyna.piorkowska@iz.edu.pl, tel. 666 081 316).


Szkoła Doktorska jest prowadzona przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy oraz cztery Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt.

Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 października 2019 roku, kształci doktorantów w trzech dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.