Przejdź do treści

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

 • Bez kategorii

Rozpoczęła się rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych na rok akademicki 2021/2022. Na stronie internetowej Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk znajdują się szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i spis ramowych tematów badań.

STRONA INSTYTUTU BOTANIKI IM. W. SZAFERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Tematy badawcze z zakresu dyscypliny zootechnika i rybactwo:

 1. ,,Analiza procesu miogenezy w celu poprawy wydajności produkcji oraz jakości konsumenckiej produkowanego in vitro „sztucznego mięsa”. Potencjalny promotor:
  dr hab. Katarzyna Piórkowska, prof. IZ ( katarzyna.piorkowska@iz.edu.pl, tel. 666 081 316).
 2. ,,Ocena wartości hodowlanej bydła przy zastosowaniu modelu jednostopniowego”. Potencjalny promotor: prof. dr hab. Joanna Szyda ( jszyda@gmail.com).
 3. ,,Ocena wpływu innowacyjnych wysokobiałkowych pasz nie-GMO pochodzenia krajowego na rozwój przewodu pokarmowego i status zdrowotny prosiąt”. Potencjalny promotor:
  prof. dr hab. Małgorzata Świątkiewicz ( malgorzata.swiatkiewicz@iz.edu.pl, tel. 666 081 342).

Szkoła prowadzona jest przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy oraz 4 Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt. Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 października 2019 roku, kształci doktorantów w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.

W Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych można realizować tematy badawcze wynikające z misji tworzących ją Instytutów. Obejmują one:

 • różnorodność biologiczną, taksonomię, ekologię i ewolucję roślin, zwierząt, grzybów i innych mikroorganizmów, zarówno współczesnych jak i kopalnych,
 • fizjologię, biochemię, genetykę roślin i zwierząt,
 • ochronę różnorodności gatunków, siedlisk, ekosystemów i procesów kształtujących tę różnorodność,
 • chów i hodowlę zwierząt, uprawę roślin oraz czynniki wpływające na produktywność organizmów.