Przejdź do treści

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych

  • Bez kategorii

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą przy ul. Sarego 2, 31-047 Kraków, zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

  1. INSTYTUTU ZOOTECHNIKI – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO (CENTRALA)
  2. INSTYTUT ZOOTECHNIKI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY KOŁUDA WIELKA (SPORZĄDZAJĄCEGO SAMODZIELNIE SPRAWOZDANIE FINANSOWE)
  3. INSTYTUT ZOOTECHNIKI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY PAWŁOWICE (SPORZĄDZAJĄCEGO SAMODZIELNIE SPRAWOZDANIE FINANSOWE)
  4. ŁĄCZNE SRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK WYMIENIONYCH W PKT1-3.