Przejdź do treści

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Jankowskiej

  • Bez kategorii

Rada Naukowa Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego zawiadamia, że 17 listopada 2021 roku, o godzinie 11.00, w sali konferencyjnej Instytutu Zootechniki PIB w Balicach odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr Magdaleny Jankowskiej

Tytuł pracy: Zastosowanie technik biologii molekularnej w ocenie prawidłowości kariotypu młodych koni w Polsce

Promotor:
prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Recenzenci:
prof. dr hab. Marta Siemieniuch – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Paweł Sysa – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Praca wraz z recenzjami została wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutu Zootechniki PIB, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice.
Streszczenie oraz recenzje rozprawy doktorskiej dostępne są na stronie internetowej Instytutu w zakładce Postępowania awansowe.