Przejdź do treści

Wdrożenia i aplikacje 2017

Wdrożenia

Nazwa wdrożeniaMiejsce wdrożenia
Procedura SOP M.016: „Oznaczanie zawartości jodu w paszach i premiksach metodą katalityczno-kinetyczną z pomiarem spektrofotometrycznym” Wyd. 2 z dnia 05.05.2009 r.Inspekcja Weterynaryjna Główny Inspektorat Weterynarii
Dokumenty rodowodowe w postaci ekspertyzy pochodzenia bydła oraz certyfikatu DNA bydła mlecznego w 2017 roku.Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Dokumenty rodowodowe w postaci ekspertyzy pochodzenia bydła oraz certyfikatu DNA bydła mięsnego w 2017 roku.Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
Analiza markerów genetycznych: polimorficznych białek i mikrosatelitarnego DNA – wystawianie dokumentacji rodowodowej w postaci „Ekspertyz pochodzenia koni” i „Certyfikatów DNA” w 2017 roku.Polski Związek Hodowców Koni

Aplikacje

Nazwa aplikacjiMiejsce aplikacji
Receptura dawki pokarmowej wzbogaconej nienasyconymi kwasami tłuszczowymi.Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz sp. z o.o.
Wykorzystanie fermentowanego ekstraktu ziołowego jako czynnika wspomagającego utrzymanie optymalnej kondycji owiec, mającego korzystny wpływ na poprawę parametrów rozrodu matek oraz na polepszenie dynamiki wzrostu jagniąt.Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz sp. z o.o.
Informatyczny system relacyjnej bazy unasienień w populacji bydła.Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt sp. z o.o.
Zastosowanie nowego typu rękawa wentylacyjnego do nawiewu świeżego powietrza w cielętnikach.Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz sp. z o.o.
Zastosowanie wentylatora sufitowego w hali udojowej w celu ograniczenia skutków stresu cieplnego u krów.Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz sp. z o.o.
Wieloskładnikowy dodatek ziołowy poprawiający zdrowotność kur ras rodzimych utrzymywanych w gospodarstwach ekologicznych, a także zwiększający wylęgowość i jakość piskląt certyfikowanych.Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów sp. z o.o.
Kompleks tokoferolu i kwasu foliowego jako stymulator zdrowotności oraz jakości jaj, a także czynnik poprawiający jakość piskląt ras rodzimych w produkcji ekologicznej.Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów sp. z o.o.
Receptura mieszanki ziołowej poprawiającej produkcyjność i zdrowotność kur w chowie ekologicznym.Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów sp. z o.o.
Jeżówka purpurowa jako stymulator układu immunologicznego kur ras rodzimych oraz czynnik poprawiający wylęgowość i zdrowotność piskląt utrzymywanych w gospodarstwach ekologicznych.Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów sp. z o.o.
Wykorzystanie ekstraktu z szałwii lekarskiej podawanej do wody w okresie letnich upałów w celu poprawy produkcyjności oraz dobrostanu wysokoprodukcyjnych kur nieśnych.Instytut Zootechniki PIB Ferma Aleksandrowice
Ekstrakt z pokrzywy zwyczajnej jako czynnik poprawiający produkcyjność oraz dobrostan kur nieśnych w okresie letnich upałów.Instytut Zootechniki PIB Ferma Aleksandrowice
Zastosowanie melisy lekarskiej jako dodatku do diety kurcząt brojlerów w celu poprawy ich zdrowotności podczas odchowu w wysokich temperaturach powietrza.Instytut Zootechniki PIB Ferma Aleksandrowice
Zastosowanie w diecie kurcząt brojlerów pokrzywy zwyczajnej w celu poprawy ich dobrostanu podczas wysokich temperatur powietrzaInstytut Zootechniki PIB Ferma Aleksandrowice
Informatyczny system relacyjnej bazy unasienień w populacji bydła.Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach sp. z o.o.
Aplikacja PLOWET.Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz sp. z o.o.
Informatyczny system relacyjnej bazy unasienień w populacji bydła.Małopolskie Centrum Biotechniki sp. z o.o.
Opracowanie metody NIRS na oznaczanie zawartości tłuszczu śródmięśniowego w schabie metodą NIRS.Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS
Opracowanie i aplikacja procedur związanych z przygotowaniem wybranych świń-dawczyń rasy puławskiej oraz uzyskiwanie i kriokonserwacja pobranych od nich zarodków z zachowaniem warunków ich deponowania w Krajowym Banku Materiałów Biologicznych.Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Żerniki Wielkie sp. z o.o.
Technologia utrzymania i strategia żywienia gęsi reprodukcyjnej.Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka
Mieszanka ziołowa w żywieniu gąsiąt z wczesnych wylęgów wiosennych.Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka
Opracowanie i aplikacja procedur wyboru świń rasy puławskiej jako potencjalnych dawców materiału biologicznego do Krajowego Banku Materiału Biologicznego.Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Żerniki Wielkie sp. z o.o.
Aplikacja PLOWET.Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Rudawa sp. z o.o.
Aplikacja PLOWET.Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa sp. z o.o.
Aplikacja PLOWET.Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów sp. z o.o.