Przejdź do treści

Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

dr inż. Kamila Kłos

Kołuda Wielka, 88-160 Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie
ul. Parkowa 1
tel.: 52 351 33 91, faks: 52 351 35 41
e-mail: koluda@iz.edu.pl
www.izzd-koluda-wielka.com.pl

Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka istnieje od 1946 roku. Będąc czołową krajową placówką naukowo-badawczą, specjalizuje się w hodowli i produkcji gęsi i owiec. Zakład gospodaruje na 1049 ha użytków rolnych, a dobra bonitacja gleby pozwala na uprawę pszenicy, rzepaku, buraków cukrowych, jęczmienia, owsa, kukurydzy i soi. Część upraw stanowią rośliny pastewne z przeznaczeniem na zielonkę oraz siano dla gęsi i owiec. Produkcja zwierzęca oparta jest o zarodowe stado gęsi białych kołudzkich® oraz stada owiec: merynosa polskiego odmiany barwnej (rezerwa genetyczna) i mleczno-plennej owcy kołudzkiej. W 2010 roku w strukturę Zakładu włączono Stację Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach, w której realizowany jest program ochrony ginących rodzimych ras gęsi i kaczek. W Zakładzie prowadzone są badania naukowe, projekty i usługi badawcze. Głównym zadaniem IZ PIB ZD Kołuda Wielka jest utrzymanie wysokiej wartości cech użytkowych gęsi białej kołudzkiej®, sprowadzonej do Instytutu w 1962 roku przez ówczesnego dyrektora Zakładu doc. dr. Kazimierza Bielińskiego. Wieloletnie badania naukowe z równocześnie prowadzonymi pracami hodowlanymi zaowocowały wytworzeniem genotypu gęsi białej kołudzkiej® o wybitnych cechach użytkowych. W listopadzie każdego roku, pracownicy biorą udział w akcji „Gęsina na Świętego Marcina”, prowadząc specjalne warsztaty i szkolenia połączone z pokazami i degustacją.

  • sprzedaż gąsiąt zarodowych rodów W33 i W11 gęsi białej kołudzkiej® do stad rodzicielskich,
  • sprzedaż gąsiąt do tuczu oraz gęsi rzeźnych (owsianych),
  • sprzedaż owiec merynosa barwnego (rezerwa genetyczna) oraz owiec plenno-mlecznych linii kołudzkiej,
  • sprzedaż jagniąt rzeźnych o prozdrowotnej jakości mięsa,
  • sprzedaż wełny owczej białej i naturalnie barwionej,
  • usługi naukowo-badawcze, ekspertyzy i poradnictwo w zakresie technologii utrzymania, żywienia i rozpłodu gęsi i owiec,
  • szkolenia i kursy z zakresu hodowli i technologii produkcji gęsi i owiec,
  • praktyki dla uczniów szkół zawodowych i techników oraz studentów wyższych uczelni rolniczych,
  • sprzedaż produktów roślinnych: nasion rzepaku, ziarna zbóż (pszenica, jęczmień) i kukurydzy oraz buraków cukrowych.