Przejdź do treści

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Mełno Sp. z o.o.

mgr inż. Władysław Szymczak

86-330 Mełno, woj. kujawsko-pomorskie            
tel.: 56 468 35 91, 56 468 35 28, faks: 56 468 37 37
e-mail: zdmelno@list.pl

Przedmiotem działalności Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Mełno Sp. z o.o. jest produkcja rolna – roślinna i zwierzęca. Spółka użytkuje grunty o powierzchni 724,54 ha, z czego grunty własne stanowią 32,15 ha, dzierżawione 692,37 ha. Grunty orne zajmują 658 ha. Uprawami wiodącymi są wysokotowarowe rzepak ozimy i pszenica ozima. Ponadto, w Zakładzie uprawia się buraki cukrowe i kukurydzę.

  • sprzedaż rzepaku,
  • sprzedaż pszenicy,
  • usługi w zakresie suszenia zbóż i kukurydzy.