Przejdź do treści

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Rudawa Sp. z o.o.

32-064 Rudawa, woj. małopolskie
ul. Ks. Kard. Albina Dunajewskiego 91
tel.: 12 285 31 86, 12 285 31 88
e-mail: rudawa@iz.edu.pl, zdiz@zdiz.org.pl
www.zdizrudawa.pl

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Rudawa Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie: prac naukowo-badawczych (żywienie zwierząt, wpływ GMO na organizmy zwierzęce, weryfikacja rodowodów zwierząt hodowlanych, dobrostan zwierząt, minimalizacja wpływu produkcji zwierzęcej na środowisko), produkcji zwierzęcej (w tym mleka, materiału hodowlanego), produkcji roślinnej (w tym produkcja zbóż i roślin oleistych), rolnictwa (w tym usługi rolnicze z zakresu uprawy roli i roślin, skup i sprzedaż zbóż, skup i sprzedaż rzepaku, suszenie rzepaku i kukurydzy). Stan gospodarowania Zakładu to ogółem 1119 ha użytków rolnych, 105 ha użytków zielonych oraz 892 ha gruntów ornych.

  • sprzedaż materiału hodowlanego bydła,
  • sprzedaż zboża paszowego i konsumpcyjnego,
  • sprzedaż rzepaku technologicznego,
  • wykonywanie usług rolniczych,
  • usługi naukowo-badawcze,
  • praktyki dla uczniów szkół rolniczych i studentów wyższych uczelni,
  • sprzedaż mleka.