Przejdź do treści

Zespół ds. Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt

 1. Przygotowywanie analiz i ekspertyz dotyczących zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich.
 2. Nadzór nad realizacją programów ochrony zasobów zwierząt gospodarskich, w tym m.in.:
  a. opiniowanie i przyjmowanie do stosowania nowo tworzonych programów ochrony,
  b. opiniowanie innych dokumentów istotnych dla koordynacji ochrony ZGZG,
 3. Omawianie i opiniowanie spraw formalno-prawnych dotyczących problematyki ochrony i zrównoważonego użytkowania zwierząt gospodarskich.
 4. Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć propagujących ochronę zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich.
 5. Współpraca przy realizacji projektów, w tym badawczych, dotyczących ochrony zasobów.
 6. Współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi oraz hodowcami w zakresie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich.  
 7. Prowadzenie i zarządzanie bazami danych o zasobach genetycznych zwierząt gospodarskich
 8. Współpraca z FAO w zakresie realizacji Światowego Planu Działań oraz z ERFP w zakresie udziału przedstawicieli Instytutu w pracach poszczególnych Grup Roboczych oraz zadaniach ad hoc.
 9. Realizacja innych zadań dotyczących ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich na mocy upoważnienia wynikającego z art. 34 ust. 3 ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt (Dz. U. z 2021 poz. 36).