Przejdź do treści

Doktorantka Zakładu Biologii Molekularnej Zwierząt laureatką 20-tej jubileuszowej edycji Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

  • Bez kategorii

Z przyjemnością informujemy, że doktorantka Zakładu Biologii Molekularnej Zwierząt Pani Adrianna Musiał została laureatką 20-tej jubileuszowej edycji Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. W ramach konkursu wyróżniono 6 wybitnych polskich badaczek prowadzących badania z zakresu szeroko pojętych nauk o życiu. Jury, złożone z wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, wyróżniło sylwetkę Pani Adrianny Musiał oraz podkreśliło duże znaczenie prowadzonych przez nią badań w ramach projektu „Identyfikacja pochodzenia męskich i żeńskich linii założycielskich polskich ras rodzimych koni w oparciu o ukierunkowane resekwencjonowanie chromosomu Y oraz zmienność mitochondrialnego DNA – mtDNA”.