Przejdź do treści

„Europejski Zielony Ład na pol@ch w Polsce”

  • Bez kategorii

„Europejski Zielony Ład na pol@ch w Polsce” – to hasło, pod którym w dniach 14-17 czerwca 2021 roku odbędzie się konferencja w ramach Krajowych Dni Pola.

Głównym celem Krajowych Dni Pola 2021 jest zaprezentowanie bogatego dorobku polskiej hodowli roślin, osiągnięć instytutów naukowych i uczelni, a także innych podmiotów obsługujących rolników. Ponadto, konferencja ma na celu upowszechnianie innowacji w produkcji roślinnej pod kątem Europejskiego Zielonego Ładu oraz wymianę fachowej wiedzy, a także integrację branży nasiennej, transfer wiedzy i technologii do producentów rolnych.

To unikalne w skali kraju wydarzenie jest inspirowane chęcią prezentacji w jednym miejscu bogatej oferty firm, zaopatrujących polskie rolnictwo w środki do produkcji polowej.

Krajowe Dni Pola są wspólnym przedsięwzięciem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie (COBORU) oraz Polskiej Izby Nasiennej. Swój udział w wydarzeniu, a także patronat nad nim, zadeklarował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Program przewiduje liczne pokazy, dotyczące m.in. postępu genetycznego roślin uprawnych, zwiedzanie poletek doświadczalnych i bogatych kolekcji roślin uprawnych i zielarskich, prezentację Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych, UTP oraz instytutów badawczych, a także konsultacje i porady licznych z tej dziedziny specjalistów.

Temat konferencji łączy cztery bloki zagadnień. Panel pierwszy – prezentowany przez Grupy Operacyjne EPI-AGRI – stanowić będzie przegląd krajowych rozwiązań poświęconych innowacji w rolnictwie. W kolejnym dniu konferencji planowane jest wystąpienie reprezentacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz dyskusja poświęcona najważniejszym rozstrzygnięciom Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. W trzecim i czwartym panelu tematycznym wystąpią przedstawiciele instytutów badawczych i uczelni wraz z otoczeniem rolnictwa oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Więcej informacji o konferencji na stronie: https://konferencjekdp2021.pl/
Szczegóły na temat Krajowych dni Pola na stronie: https://dnipola.kpodr.pl/