Przejdź do treści

Narada Dyrektorów Zakładów Doświadczalnych i Prezesów Spółek Instytutu Zootechniki PIB – Balice, 7-8 marca 2024 roku

Dnia 7 marca 2024 roku w Balicach została otwarta Narada Dyrektorów Zakładów Doświadczalnych i Prezesów Spółek Instytutu Zootechniki PIB.

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, reprezentowany przez Dyrektora dr. inż. Tomasza Jacka, Zastępcę Dyrektora ds. Nauki prof. dr. hab. Sylwestra Świątkiewicza oraz Zastępcę Dyrektora ds. Infrastruktury mgr. Jakuba Howańca. Podczas spotkania została omówiona działalność produkcyjna i naukowa naszych Zakładów Doświadczalnych i Spółek oraz zaprezentowane wyniki finansowe za ubiegły rok obrotowy.

To cykliczne wydarzenie daje nam możliwość refleksji nad osiągnięciami, planami rozwoju oraz przyszłymi wyzwaniami.