Przejdź do treści

Nowa ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

  • Bez kategorii

W dniu 23 stycznia 2021 r. weszła w życie Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2021 r. poz. 36). Nowa ustawa reguluje sposób prowadzenia hodowli bydła, świń, owiec, kóz i koni. Określono w niej także zasady obowiązujące w hodowli pozostałych gatunków zaliczanych w Polsce do zwierząt gospodarskich: drobiu, zwierząt futerkowych, pszczół i jeleniowatych, a także alpak i jedwabników morwowych, które na wniosek hodowców tych zwierząt również zostały zaliczone do zwierząt gospodarskich. W ten sposób w jednej ustawie uregulowano sprawy prowadzenia hodowli wszystkich gatunków zwierząt zaliczanych w Polsce do zwierząt gospodarskich.

Na mocy ustawy (art. 34) Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie realizuje i koordynuje zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich.

Dodatkowo wprowadzono również przepisy materialne, które są podstawą do udzielenia wsparcia prowadzenia hodowli zwierząt gospodarskich ze środków budżetowych przeznaczonych na postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej.

Jednocześnie w nowej ustawie utrzymano w mocy wpisy zwierząt do dotychczas prowadzonych ksiąg hodowlanych i rejestrów. Utrzymano także uprawnienia i upoważnienia podmiotów do wykonywania zadań określonych w dotychczasowej ustawie.