Przejdź do treści

Powołanie Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB na członka Komitetu Polityki Naukowej

Z satysfakcją informujemy, że dnia 20 lipca br., Minister Edukacji i Nauki powołał dr. Krzysztofa Dudę, Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, na członka Komitetu Polityki Naukowej (KPN), na kadencję 2022-2024.

KPN jest organem opiniodawczym i doradczym, wspierającym Ministra w zakresie polityki naukowej państwa. Komitet przeprowadza ewaluację realizacji polityki naukowej państwa oraz opracowuje i opiniuje dokumenty, między innymi z zakresu rozwoju nauki i innowacyjności, planu finansowego określającego środki przeznaczane na naukę, określania priorytetów inwestycyjnych oraz planów działalności Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W skład KPN wchodzi dwunastu członków, powołanych przez Ministra, spośród przedstawicieli krajowego środowiska naukowego.

Zdjęcia z uroczystości dostępne na stronie:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/minister-przemyslaw-czarnek-powolal-nowych-czlonkow-komitetu-polityki-naukowej