Przejdź do treści

Sprawozdanie z 222. posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Zootechniki PIB

Dnia 16 grudnia 2021 roku odbyło się w trybie zdalnym, 222. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Zootechniki PIB, podczas którego:

 1. Pozytywnie zaopiniowano plan finansowy Instytutu Zootechniki PIB na 2022 rok.
 2. Pozytywnie zaopiniowano plan badań naukowych Instytutu Zootechniki PIB na 2022 rok.
 3. Sprawy osobowe:
  • wyznaczono recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Mikszy-Cybulskiej,
  • wyznaczono promotora – w osobie prof. dr hab. Małgorzaty Świątkiewicz i promotora pomocniczego – w osobie dr. hab. Piotra Dobrowolskiego prof. UMCS w przewodzie doktorskim mgr Kingi Szczepanik,
  • wyznaczono promotora – w osobie dr hab. Katarzyny Piórkowskiej, prof. IZ PIB i promotora pomocniczego w osobie dr. inż. Wojciecha Witarskiego w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Zygmunt,
  • wyznaczono promotora w osobie prof. dr hab. Joanny Szydy i promotora pomocniczego w osobie dr. inż. Kacpra Żukowskiego w przewodzie doktorskim mgr. Dawida Słomiana,
  • nadano stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo:
   • dr inż. Natalii Dzięgiel
   • dr inż. Magdalenie Jankowskiej
   • dr inż. Joannie Porankiewicz
  • wyróżniono rozprawę doktorską i jej obronę, dr inż. Magdaleny Jankowskiej.