Przejdź do treści

„Przyzagrodowa hodowla gęsi białej kołudzkiej® i możliwości jej wykorzystania w lokalnej gastronomii i agroturystyce”, Karniowice, 1 grudnia 2021 roku

zdjęcie Gęsi Białe Kołudzkie - SZGDW Dworzyska

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, we współpracy z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, zorganizował dnia 1 grudnia 2021 roku konferencję pt. „Przyzagrodowa hodowla gęsi białej kołudzkiej®  i możliwości jej wykorzystania w lokalnej gastronomii i agroturystyce”.

Celem przedsięwzięcia było zachęcenie właścicieli małych gospodarstw rolnych do chowu gęsi rasy białej kołudzkiej®  jako możliwości zwiększenia przychodu w gospodarstwie, a tym samym skrócenie łańcuchów dostaw. Aktywizacja właścicieli gospodarstw agroturystycznych to najlepsza alternatywa popularyzacji walorów gęsiny, gdyż gospodarstwa agroturystyczne to miejsca, gdzie turysta może skosztować lokalnych produktów najwyższej jakości oraz zidentyfikować producenta gęsiny.

We wstępie swojej wypowiedzi, dr inż. Halina Bielińska Dyrektor Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB w Kołudzie Wielkiej, poruszyła zagadnienia dotyczące charakterystyki rasy oraz walorów zdrowotnych i przetwórczych, na podstawie badań naukowych prowadzonych od ponad 50 lat przez Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej. W kolejnym wykładzie, prof. Janusz Smołucha, kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie oraz ekspert kulinarny nakreślili znaczenie gęsi jako elementu nie tylko kulinarnego, ale także historycznego w tradycji włoskiej. Kulminacyjnym punktem konferencji była część warsztatowa: pokaz rozbioru gęsiny i wykorzystania produktu.

Podsumowaniem spotkania była degustacja przetworzonego produktu okrasy oraz innych specjałów z gęsiny białej kołudzkiej®, przygotowanych przez Piotra Lenarta, koordynatora szlaku Dziedzictwa Kulinarnego „Niech cię zakole” oraz eksperta kulinarnego. W konferencji, która miała formę hybrydową łącznie uczestniczyło ponad 80 osób.