Przejdź do treści

„W jeden kwadrans gęś na stole” – zapraszamy na stoisko promocyjne w Bydgoszczy i Toruniu

  • Bez kategorii
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia w dniu 11 lipca 2021 r. w Bydgoszczy podczas FRYMARKU (ul. Gdańska 8) oraz 18 lipca 2021 w Toruniu podczas Wolnego Jarmarku Toruńskiego (Rynek Nowomiejski 25), w godzinach 10.00-14.00, naszego stoiska informacyjnego oraz do uczestnictwa, w kolejnych już, pokazach kulinarnych połączonych z degustacją, których tym razem hasłem przewodnim jest „W jeden kwadrans gęś na stole”.

Na stoisku prezentowane będą produkty i potrawy regionalne wykonane w oparciu o surowiec rodzimej gęsi białej kołudzkiej® w potrawach, przetwórstwie garmażeryjnym i wędliniarskim z uwzględnieniem aspektów lokalnej tradycji kulinarnej”, pochodzący z Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB w Kołudzie Wielkiej. Zaprezentowane również zostaną walory prozdrowotne gęsiny jak i możliwości kompleksowego jej wykorzystania w regionalnej gastronomii.

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy wraz z partnerami: Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną i Biurem Turystycznym COPERNICANA Anna Gajewska, realizują projekt  pn:  „Co z zagrody to na stole” na hasło „Niech Cię Zakole” – kołudzka gęsina, z merynosa jagnięcina i złotnicka wieprzowina w lokalnej marce turystyczno-kulinarnej.

Celem projektu jest wdrażanie do lokalnej gastronomii i agroturystyk szlaku kulinarnego „Niech Cię Zakole” produktów i potraw wytwarzanych wyłącznie z rodzimych ras hodowanych lokalnie.