Przejdź do treści

Warsztaty edukacyjno-wdrożeniowe – Łochocin, 28-29 września 2021 r.

 • Bez kategorii

Efektywne i kreatywne wykorzystanie tuszki jagnięcej rasy merynos polski starego typu/wrzosówka w potrawach oraz przetwórstwie garmażeryjnym i wędliniarskim z uwzględnieniem aspektów lokalnej tradycji kulinarnej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniach 28-29 września 2021 roku Instytut Zootechniki PIB zorganizował na terenie Pałacyku Gozdawa w Łochocinie k/Włocławka, warsztaty edukacyjno-wdrożeniowe pt. Efektywne i kreatywne wykorzystanie tuszki jagnięcej rasy merynos polski starego typu/wrzosówka w potrawach oraz przetwórstwie garmażeryjnym i wędliniarskim z uwzględnieniem aspektów lokalnej tradycji kulinarnej.

Warsztaty miały na celu przekazanie wiedzy uczestnikom-restauratorom jak skutecznie wprowadzać do ich ofert, potrawy i produkty wytwarzane z rodzimych ras owiec (merynos polski w starym typie, wrzosówka), poprzez efektywne wykorzystanie tusz, przygotowanie do sprzedaży elementów i konfekcjonowanie półproduktu.

W wydarzeniu udział wzięli właściciele i personel podmiotów gastronomicznych i agroturystycznych ze szlaku „Niech Cię Zakole”, jak i współpracujących ze szlakiem, a także w części testowej warsztatów lansjerzy kulinarni. Łącznie w warsztatach uczestniczyły 32 osoby, pochodzące z województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

Warsztaty każdego dnia podzielone były na dwa panele:

Dzień pierwszy

Panel teoretyczny: prof. dr hab. Bronisław Borys przedstawił prezentację

 1. Rodzime rasy owiec – charakterystyka, walory i atuty w świetle wyników badań naukowych – wykład.
 2. Prezentacja elementów tuszki jagnięcej z komentarzem dot. walorów kulinarnych. Propozycja ich wykorzystania w lokalnym przetwórstwie na przykładzie asortymentów ze szlaku „Niech Cię Zakole” – pokaz z komentarzem.

Panel praktyczny: poprowadził ekspert kulinarny Piotr Lenart

 1. Wykonanie trzech wybranych potraw z jagnięciny – propozycja robocza z zeszytu kulinarnego – szlak „Niech Cię Zakole”.
 2. Wykonanie trzech wyrobów garmażeryjnych – propozycja robocza z zeszytu kulinarnego – szlak „Niech Cię Zakole”.
 3. Konfekcjonowanie potraw/wyrobów na wynos.
 4. Prezentacja oraz prezentacja i testowanie z ewaluacją potraw i produktów przez uczestników i testerów – kolacja z testowanych produktów.

Dzień drugi

Panel teoretyczny

 1. Prezentacja eksperta kulinarnego nt. menu z rodzimej jagnięciny w restauracjach biorących udział w warsztatach – menu restauracyjne i oferta dla grup wycieczkowych.

Panel praktyczny

 1. Wykonanie dowolnie wybranych przez zespoły trzech potraw z jagnięciny od przekąski przez zupę po danie główne.
 2. Wykonanie trzech wyrobów wędliniarskich z jagnięciny.
 3. Trufla wśród mięs jagnięcina – prezentacja oraz prezentacja i testowanie z ewaluacją potraw i produktów – uczestnicy + zaproszeni testerzy – kolacja z testowanych produktów.

Warsztaty zostały  zorganizowane w ramach projektu realizowanego przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy wraz z partnerami: Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną i Biurem Turystycznym COPERNICANA Anna Gajewska, pn: „Co z zagrody to na stole” na hasło „Niech Cię Zakole” – kołudzka gęsina, z merynosa jagnięcina i złotnicka wieprzowina w lokalnej marce turystyczno-kulinarnej, współfinansowanego ze środków UE w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich PROW 2014–2020.

Celem projektu jest  wdrożenie do lokalnej gastronomii i agroturystyk szlaku kulinarnego „Niech Cię Zakole” produktów i potraw wytwarzanych wyłącznie z rodzimych ras hodowanych lokalnie.